“3 Mart 1924’te kabul edilen 3 Devrim Yasasının 99. yıldönümünü kutluyoruz. 99 yıl önce TBMM’de kabul edilen yasa ile Halifelik kaldırıldı, Öğrenim Birliği Yasası kabul edildi, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı kaldırıldı.

3 Mart’ta kabul edilen 3 Büyük Devrim Yasası ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesini oluşturan laik, demokratik, sosyal hukuk devleti yapılanması sağlanmıştır.

Halifeliğin kaldırılması, hukuk devriminin yapılmasını, Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesini ve kadın hakları ile ilgili önemli kazanımların yaşama geçirilmesini sağlamıştır.

Modern devlet yapısında yeri olmayan ve alınan kararların şeriat kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı’nın kaldırılması ile de din ve devlet işleri birbirinden ayrılarak “laik devlet anlayışının” üstün kılınması sağlanmıştır.

Hiç kuşku yok ki ulus birliğini, kültür birliğini sağlamanın en etkili yolu ‘eğitimde birliği’ sağlamaktan geçer. Öğrenim Birliği Yasası ile tarikat, cemaat, medrese ve yabancı azınlıkların okullarının tümü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak “çağdaş eğitim modelinin” benimsenmesi sağlanmıştır.

Üzülerek gözlemliyoruz ki, aradan geçen yıllardan sonra eğitim sistemimiz iktidarın ‘dindar ve kindar nesil yetiştirme’ politikası nedeniyle akıl ve bilimi temel alan aydınlanmacı ekseninden kaydırılmaya çalışılmaktadır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eskişehir Şubesi olarak büyük önderimiz Atatürk’ün bize hedef gösterdiği laik, çağdaş, bilimsel eğitim ilkelerinden asla ayrılmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Devrim Yasalarının 99. Yıldönümü nedeniyle duyarlı Eskişehirlileri 3 Mart Cuma günü saat 12:00’da Vilayet Meydanında düzenleyeceğimiz törene davet ediyoruz.”

Editör: Mustafa YILDIRIM