CHP’de bayram gibi bayramlaşma CHP’de bayram gibi bayramlaşma

Ek göstergenin memur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde büyük öneme sahip olduğunu belirten Eskişehir İl Temsilcisi Alp Arslan, “Konu TBMM gündemine taşınmalı, birinci dereceye gelen tüm memurların ek göstergeleri 3600’e yükseltilerek bu konu çözüme kavuşturulmalıdır.” dedi. 
Memurlar arasında haksızlık ortaya çıktı
Memurlar, emekliler ve aileleri olmak üzere 25 milyonu bulan bir kitlenin beklentilerinin iktidar nezdinde mutlak surette karşılık bularak sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Alp Arslan, “Geçtiğimiz yıl sayın Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği, birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusu da henüz hayata geçirilmiş değildir. Ek gösterge bilhassa memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan ilgilendirdiği için emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. 2023 yılında yürürlüğe giren uygulama ile kamu görevlilerinin ek gösterge sorunu büyük ölçüde çözülmüş iken o dönemdeki ikazlarımızın karşılık bulmaması nedeniyle 1. dereceye gelen memurlarımız açısından bir haksızlık ortaya çıkmıştı.” açıklamasında bulundu.  
Genel seçim öncesi verilen sözler tutulmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin genel seçimler öncesi konuşmalarını hatırlatan Alparslan, “Genel seçimler öncesinde bu durumun düzeltileceğine ve birinci dereceye gelmiş tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğine dair taahhütte bulunulmuştu. Hatta dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konu hakkındaki kanun teklifinin hazır olduğunu belirtmişti. Ne var ki, bugüne kadar bu yönde atılmış herhangi bir adım olmadığını görmekteyiz. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimler öncesinde verdiği sözün gereği yerine getirilmeli, önceki çalışma Bakanı döneminde hazırlanan teklif, vakit geçirilmeden meclise sunulmalıdır.” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.  
Beklentilerinin ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklilerini gözetecek kararlar alınması olduğunu ifade eden Arslan, “Beklentimiz aileleriyle birlikte 25 milyona ulaşan kitlenin yüzünün güldürülmesi yönündedir.” dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM