Türk hukuk sistemine göre 5 yıllık kiracılık süresini tamamlamış bir kiracının tahliyesi belirli şartlara bağlıdır. Bu durumda, 5 yıl boyunca kiraladığı yeri amacına uygun şekilde kullanan ve kira sözleşmesi şartlarına uyan bir kiracı, sadece sürenin dolması sebebiyle tahliye edilemez.

Kiracının hakları korunur ve kiralanan yeri düzgün kullanması şartıyla, kiralayanın kiracıyı tahliye etme yetkisi sınırlandırılmıştır. Tahliye talebi ancak kanunda belirtilen geçerli sebeplere dayanabilir. Dolayısıyla 5 yılı dolan kiracının tahliyesi, kiracının iyi niyetli kullanımı dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Hukuk sistemi, kiracı ve kiralayan arasındaki dengeyi gözetmekte, kiracıyı koruyucu bir anlayış benimsemektedir. Kira sözleşmesinin 5 yıllık süresi dolsa bile kiracının haklarını göz ardı etmemekte, tahliyeyi zorlaştırmaktadır. Bu sayede kiracıların mağduriyeti önlenmekte, adaletli bir çözüm yolu sunulmaktadır.

Türk hukuk sistemine göre 5 yıllık kiracılık süresini tamamlamış bir kiracının tahliyesi belirli şartlara bağlıdır. Bu durumda, 5 yıl boyunca kiraladığı yeri amacına uygun şekilde kullanan ve kira sözleşmesi şartlarına uyan bir kiracı, sadece sürenin dolması sebebiyle tahliye edilemez. 5 yıllık sürenin dolması sadece başka gerekçelerle birlikte tahliye sebebi olabilir.

Kiracının hakları korunur ve kiralanan yeri düzgün kullanması şartıyla, kiralayanın kiracıyı tahliye etme yetkisi sınırlandırılmıştır. Tahliye talebi ancak kanunda belirtilen geçerli sebeplere dayanabilir. Dolayısıyla 5 yılı dolan kiracının tahliyesi, kiracının iyi niyetli kullanımı dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Bu bayram da çiçekler büyükşehirden Bu bayram da çiçekler büyükşehirden

Hukuk sistemi, kiracı ve kiralayan arasındaki dengeyi gözetmekte, kiracıyı koruyucu bir anlayış benimsemektedir. Kira sözleşmesinin 5 yıllık süresi dolsa bile kiracının haklarını göz ardı etmemekte, tahliyeyi zorlaştırmaktadır. Bu sayede kiracıların mağduriyeti önlenmekte, adaletli bir çözüm yolu sunulmaktadır. Bu durum, hem kiracıların güvencesi hem de kiralayanların haklarının gözetilmesi açısından önemlidir.

5 Yılını Dolduran Kiracı Tahliye Edilebilir Mi?

Kira sözleşmesi 5 yılını dolduran kiracıların tahliyesi konusu, ev sahipleri için biraz daha karmaşıktır. Kiracının tahliyesi için ev sahibinin haklı, net ve geçerli nedenler sunması gerekmektedir. Ev sahibi, 5 yıllık süreyi dolduran kira sözleşmesinde değişiklik yapmayı isteyebilir, ancak kiracıyı evden çıkarabilmek için belirli nedenlere sahip olmalıdır: kiracının kira ödemelerinde sürekli gecikmesi ya da ödememesi, kiracının mülkü kötü kullanması veya zarar vermesi, mülkün ev sahibi veya yakınları tarafından kullanılması gerekliliği.

Mevzuat, kiracının haklarını korumakta ve haksız tahliyeyi engellemektedir. Ev sahibi bu nedenleri sağlayamıyorsa, kiracının tahliyesi için yasal olarak başvurması zor olacaktır. Ev sahipleri, 5 yılını dolduran kira sözleşmelerinde kira bedelinin yeniden tespiti için başvurabilirler, ancak kanunlar kiracıların haksız tahliyelerini önlemek için ev sahiplerinin somut ve geçerli nedenler sunmasını şart koşar. Tahliye, ancak bu şartlar altında mümkün olabilir.

5 Yılını Dolduran Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

5 yılını dolduran bir kiracının tahliyesi genellikle doğrudan bir dava ile gerçekleştirilmez. Bu süreç, kiracının taşınması için belirli yasal prosedürlerin takip edilmesini gerektirir. Kiracının tahliyesi için genellikle iki ana yol vardır:
 

 1. Anlaşmalı Tahliye: Kiracı ile ev sahibi arasında anlaşma sağlanabilir. Taraflar, kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından kiracının evi boşaltması için anlaşabilirler. Bu, genellikle yazılı bir anlaşma ile sağlanır ve her iki tarafın da imzasını içerir.
 2. Hukuki Süreç: Kiracının anlaşmayı reddetmesi veya tahliye etmeyi reddetmesi durumunda, ev sahibi yasal yollarla tahliye sürecini başlatabilir. Bu genellikle kiracıya tahliye tebligatı gönderilmesiyle başlar. Tahliye işlemi, kiracının hukuki haklarını korumak için yasal prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
   

Her ülkenin kira ve tahliye süreçleri farklıdır, bu nedenle tam prosedürler yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Kiracı ve ev sahibi, yasal haklarını ve yükümlülüklerini anlamak için yerel kira yasalarını dikkatlice incelemelidir. Kiracının haklarına saygı duyularak ve yasal prosedürlere uygun olarak hareket edilmesi önemlidir.

5 Yılı Dolan Konut Tahliyesi

5 Yılı Dolan Konut Tahliyesi hakkındaki yasal süreç oldukça önemlidir ve hem kiraya verenin hem de kiracının haklarını korumak için belirli kurallar içerir. İşte bu sürecin ana unsurları:

 1. Otomatik Tahliye Yasağı: Kiracı, kiraladığı konutta 5 yıl geçirdikten sonra otomatik olarak tahliye edilemez. Bu, kiracının belirli bir süre boyunca konutta kalma hakkını korur.
 2. Kira Bedelinin Tespiti için Dava: Kiraya veren, 5 yıllık sürenin sonunda kira bedelinin tespiti için bir dava açabilir. Bu, kira artışı veya diğer kira bedeli değişiklikleri için bir mekanizma sağlar.
 3. Özel Durumlar ve Tahliye: Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilen özel durumlar varsa, kira tespit davası açılmasına gerek kalmadan kiracının tahliye edilmesi talep edilebilir. Bu durumlar şunları içerir:
 • Yeni Mal Sahibinin İhtiyacı
 • Mal Sahibinin İhtiyacı
 • Tadilat Gerekliliği
 • Geciken Ödemeler
 • Haklı İhtarlar
 • Tahliye Taahhütnamesi
 1. Adil Süreç İşletimi: Konut tahliyesi sürecinin her iki taraf için de adil bir şekilde işletilmesi önemlidir. Hem kiraya verenin hem de kiracının haklarının korunması gerekmektedir. Bu süreç, hem kiraya verenin hem de kiracının haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen bir denge sağlar. Kiraya veren, belirli durumlarda konutu boşaltma talebinde bulunabilirken, kiracı da belirli haklara sahiptir ve bu haklar korunmalıdır. Bu şekilde, her iki tarafın da adil bir süreç içinde haklarını kullanması sağlanır.

5 Yılı Dolan İşyeri Kiracının Tahliyesi

İşyeri kiracısının 5 yılını doldurması, kiraya verenin tahliye talebinde bulunabileceği çeşitli yolları beraberinde getirir. Ancak, bu tahliye süreci belirli koşullara bağlıdır ve kanunlar tarafından belirlenmiş sınırlamalara tabidir. İşte bu sürecin bazı önemli yönleri:
 

 1. Mülkiyet Değişikliği: Eğer işyerinin mülkiyeti değişmişse, yeni malik, kanuni şartlara uygun olarak kiracıyı çıkarma hakkına sahiptir.
 2. Kendi Kullanımı İçin İhtiyaç: İşyeri sahibinin, kendi kullanımı için işyerine ihtiyacı varsa, tahliye talebinde bulunabilir.
 3. Ciddi Tadilat Gereksinimi: İşyeri ciddi bir tadilat gerektiriyorsa ve bu tadilat kiracının içeride kalmasıyla gerçekleştirilemiyorsa, tahliye talep edilebilir.
 4. Kira Ödemelerinin Gecikmesi: Kiracı, kira ödemelerini zamanında gerçekleştirmiyorsa, bu durum kiraya veren tarafından tahliye sebebi olarak görülebilir.
 5. Haklı İhtarname İhlali: Kiraya veren, kiracıya iki defa haklı ihtarname göndermiş ve kiracı bu ihtarları ihlal etmişse tahliye talebinde bulunma hakkına sahiptir.
 6. Taahhütname İhlali: Eğer tahliye taahhütnamesi imzalanmış ve bu taahhütnameye göre hareket edilmemişse, kiraya veren söz konusu taahhüde dayanarak tahliye sürecini başlatabilir.


Bu nedenler dışında, kiraya verenin kira tespit davası açma hakkı da bulunmaktadır. Bu dava yoluyla, kiraya veren mevcut kiranın piyasa şartlarına uygun olarak yeniden tespitini talep edebilir. Ancak, işyeri kiracısının 5 yıllık kullanım süresinin sonlanması tek başına tahliye için yeterli bir sebep değildir. Bu nedenle, kira ilişkisinin devamı veya tahliyesi konusunda kanunun belirlediği çerçeveye uygun hareket edilmesi önemlidir.

5 Yılını Dolduran Kiracının Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?

Kiraya verenlerin kiracılarının 5 yılını doldurduğu süre sonrasında kira bedelini yeniden belirleme hakkı olduğunu anladım. Bu süreçte adil ve yasal bir şekilde hareket etmek önemlidir. İşte bu süreçte dikkate alınması gereken adımlar ve önemli noktalar:
 

 1. Bildirim Süresi: Yeni kira döneminden en az 30 gün önce kiracıya yazılı olarak kira tespit davası açılacağını bildirmek önemlidir. Bu, kiracının hazırlıklı olmasını sağlar ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.
 2. Yasal Süreler: Kiraya veren, bildirim yapmazsa, hakimin kira bedeli üzerindeki kararı bir sonraki kira dönemi başında yürürlüğe girer. Bu nedenle, yasal süreleri dikkate almak ve gerekli bildirimleri yapmak önemlidir.
 3. Piyasa ve Adalet İlkesi: Kiraya veren, kira bedelini belirlerken piyasa koşullarını ve adaleti gözetmelidir. Bu, hem kiracının hem de kiraya verenin haklarını korumaya yardımcı olur ve adil bir kira bedeli belirlenmesini sağlar.
 4. Kira Bedelinin Belirlenmesi:Hakim, kira bedelini belirlerken TÜFE oranı veya kontratta öngörülen artış sınırlamaları olmaksızın, adil bir seviyeye çıkarılmasına karar verir. Ancak, kiraya verenin talep ettiği miktarın üstünde bir kira bedeli belirlenemez ve bu miktar dava sürecinde değiştirilemez.
 5. Kira Tespit Davası: Kiraya verenin yeni kira bedelini belirlemeye yönelik kira tespit davası açması gerekmektedir. Bu süreçte yasal zeminde ve süreler içerisinde hareket edilmelidir.
 6. Hukuka Uygunluk: Kira tespit davası ve artış süreci, piyasa şartları ve hakkaniyet çerçevesinde yürütülmelidir. Hukuka uygunluk sağlanmalı ve kiracı ile kiraya veren arasında adil bir kira artışı sağlanmalıdır.


Bu adımlar ve önemli noktalar, kiraya verenlerin 5 yılını dolduran kiracıların kira bedelini hukuka uygun olarak yeniden belirlemesine yardımcı olabilir.

5 Yıllık Kiracının Kira Artışı

Türk Borçlar Kanunu'nun 344/2 maddesi, beş yıllık bir kira süresini tamamlayan kiracılar için önemli bir düzenleme getiriyor. Bu maddeye göre, kira süresinin sonunda kiraya veren, kira bedelini TÜFE'nin 12 aylık ortalaması kadar artırabilir. Ancak, kiracıyla kiraya veren arasında kira artışı konusunda anlaşmazlık yaşanması durumunda, TÜFE'nin 12 aylık ortalama değerleri kanuni çerçevede esas alınır. Resmi istatistik kurumları tarafından yayımlanan bu değerler, kira artışı için standart bir ölçüt olarak kabul edilir.

Kiracı, kiraya veren tarafından önerilen TÜFE oranında kira artışını kabul etmezse, kiraya veren mahkemeye başvurarak "Kira Tespit Davası" açabilir. Bu dava, kiracının ödemesi gereken güncellenmiş kira bedelinin piyasa koşullarına uygun olarak belirlenmesi için yargısal bir süreci ifade eder. Mahkemece belirlenecek yeni kira bedeli, emsal piyasa değerlerine uygun bir şekilde tespit edilir.

Bu düzenleme, kiraya verenler ve kiracılar açısından önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Hem kira artış oranlarına dair bir çerçeve sunmakta hem de olası anlaşmazlıkların çözümü için yasal bir yol haritası belirlemektedir. Bu yönüyle, hem kiracının hem de kiraya verenin haklarını korumada etkili bir araç olarak değerlendirilmektedir.

5 Yılını Dolduran Kiracı Hakları

Ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkiler, kira sözleşmesinde belirlenen koşullara göre şekillenir. Özellikle 5 yılını dolduran kiracıların hakları konusunda bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Bu haklar, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara ve yerel yasal düzenlemelere dayanır. 5 yılını dolduran kiracıların hakları, genellikle adil bir kira bedelinin belirlenmesi ve her iki tarafın menfaatlerinin korunmasıyla ilgilidir.

Kira bedelinin belirlenmesi sürecinde, özellikle 5 yılını dolduran kiracılar için özel düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler genellikle şu unsurları içerir:
 

 1. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Değişimi: Kira bedelinin güncellenmesinde TÜFE verilerine dayanarak son on iki ayın ortalama değişim oranı dikkate alınır. Bu, enflasyon oranının kira bedeline yansıtılması anlamına gelir.
 2. Kiralanan Mülkün Fiziksel Durumu: Kiralanan mülkün fiziksel durumu da kira bedelinin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Kiracı, kiralanan mülkün bakım ve onarımı için ev sahibine belirli yükümlülüklerle bağlı olabilir.
 3. Benzer Mülklerin Kira Bedelleri: Aynı bölgedeki benzer mülklerin kira bedelleri de göz önünde bulundurulur. Bu, kiralanan mülkün bulunduğu konum ve benzer özelliklere sahip diğer mülklerin kira bedelleri ile karşılaştırılmasını içerir.

Yeni kira dönemi için kira bedelinin belirlenmesinde bu üç kriter mahkeme tarafından dikkatlice değerlendirilir. Her beş yıllık sürenin sona ermesiyle birlikte mahkeme tarafından kararlaştırılan yeni kira bedeli, geçmiş dönemlerdeki benzer prensiplere göre de revize edilebilir.

Kiracıların hakları, adil bir kira bedelinin tespiti ve her iki tarafın menfaatlerinin korunması açısından büyük öneme sahiptir. Bu düzenlemeler, potansiyel uyuşmazlıkları önlemekte ve kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkiyi uzun vadeli ve sağlıklı bir şekilde sürdürmekte yardımcı olur.

Kiracıların hakları konusunda bilinçli olmaları, 5 yılını dolduran kiracıların rahat bir nefes almasını sağlar ve kira artışlarının adil ve düzenlemelere uygun olarak yapılmasını temin eder. Her iki tarafın yasal çerçeveyi ve haklarını net bir şekilde anlaması, sağlam bir kiralama deneyimi için gereklidir. Bu şekilde, hem kiracılar hem de ev sahipleri adil ve dengeli bir ilişki içinde olabilirler. Tüm bu süreçlerin profesyonel gayrimenkul avukatı tarafından yönetilmesi sonuçların daha sağlıklı olmasını sağlayabilir.

Editör: Mustafa YILDIRIM