Ofisimiz bünyesindeki avukatlar, tüm Türkiye’de ve başta Ankara’da Avukatlık ve Danışmanlık hizmetleri kapsamında Yükseköğretim Hukuku, (Doçentlik Avukatlık Hizmetleri, Üniversite Disiplin Soruşturması, Akademik Kadro İlanları ve Kadro Atamaları Davaları, Diploma Denklik Davaları) konuları ile Sağlık Hukuku Avukatı, Yabancılar Hukuku Avukatı, İş Hukuku Avukatı ile Boşanma Avukatı olarak hukuki danışmanlık vermektedir.

2015 yılında Ankara’da kurulan Akademik Hukuk & Danışmanlık Bürosuyükseköğretim hukuku kapsamında doçentlik davaları, akademik kadro davaları, üniversite disiplin soruşturmaları, diploma denklik davaları başta olmak üzere YÖK ve ÜAK gibi üst kurullar, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve idari personeller arasındaki hukuki uyuşmazlıklar, sağlık hukuku avukatlığı kapsamında malpraktis davaları, hatalı tıbbi müdahalelerinden ve hatalı estetik ameliyatlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar, yabancılar hukuku avukatlık hizmetleri kapsamında kapsamında tahdit kodları, deport kaldırma, oturma izni ile çalışma izni vb. konular, boşanma avukatı ankara ili çerçevesinde boşanma davaları, nafaka, velayet ve mal paylaşımı konularında ve iş hukuku avukatı ankara ili içerisinde işçilik alacakları, işveren hakları, kıdem tazminatı hesaplama, ihbar tazminatı hesaplama, fazla mesai hesaplama, iş kazası hesaplama kapsamındaki sorunlarda hukuki destek sunmaktadır.

Tecrübe

Ankara avukatlık hizmetlerinin yoğun yapıldığı bir şehir olarak yüksek yargıyı ve merkez teşkilatını barındırmaktadır. Hal böyle iken herkesin tecrübeli avukat araması yadsınamayacağını biliyoruz.

Hızlı ve Etkili Çözümler

Çamlıca’mız parmakla gösterilen bir mahalle oldu Çamlıca’mız parmakla gösterilen bir mahalle oldu

Müvekkillerimizin istediği sadece doğru sonuçlara ulaşmak değil aynı zamanda haklarını hızlı bir şekilde elde etmektedir. Avukatlık hizmetini Ankara’dan tüm Türkiye’ye etkili bir şekilde sunuyoruz.

https://www.akademikhukuk.org/

Editör: Mustafa YILDIRIM