Amsterdam, dünyanınönemlişehirlerinekolayulaşımsunuyor. Schiphol Havalimanı, dünyanınbirçoknoktasınagünlük uçuşlar yapıyor. Türkiye'denAmsterdam'aen iyi fiyatlariçinTezfly.comveTripuck.comgibisitelerikullanabilirsiniz.

Schiphol'danşehirmerkezetren, otobüs, taksiveyaaraçkiralamaileulaşımsağlanabilir. Pegasus, SunExpress, Ajet, Lufthansa ve Türk Hava Yolları, Amsterdam'a uçuşlar düzenliyor. İstanbul'danAmsterdam'a uçuş 3,5 saatsürer.

Dijital Çizim Ne İşe Yarar? Dijital Çizim Ne İşe Yarar?

En iyi fiyatlariçinAmsterdamuçuşuiçin 48 günönceden bilet almanızya da rezervasyon yapmanızgerekir. Aralıkve Mart, Amsterdam uçuşlarıiçinenucuzzamanlar.

Amsterdam'aUlaşımSeçenekleri

Schiphol Havalimanı'ndanşehirmerkezineulaşımınenpratikyöntemitren. Yaklaşıksaatte 5 keztrenseferiyapılıyor. Merkez istasyona 25 dakikadaulaşabiliyorsunuz. Biletlergişelerdenveya OV-chipkaartdenilenulaşımkartlarıylaalınabilir.

Schiphol Havalimanı'ndan 197 noluotobüsleşehirmerkezineveyaLeidseplein'eyaklaşıkyarımsaatteulaşılabiliyor. Otobüslersıkaralıklarlahavalimanınınönündenhareketediyor.

Topluulaşımaraçlarınıkullanmakistemeyenleriçintaksi de var. Taksiücretleripeşinveya kredi kartıylaödenebiliyor. Önceden rezervasyon yaparakdaharahattaksibulunabilirsiniz.

Seyahatinizboyunca araca ihtiyacınızolursa, havalimanındakiaraçkiralamamerkezlerindenistediğinizmodelikiralabilirsiniz. Alamo, AVIS, Budget, Europcar, Hertz veSixtgibifirmalarburadahizmetveriyor. Aracı şehregelmedenöncekiralamak, istediğinizmodelibulmaşansınızıartırır.

Amsterdam Uçak Bileti Fiyatları

Amsterdam'a uçuş yapmakisteyenleriçinuçakbiletifiyatlarıçokönemli. Amsterdam ucuzuçakbiletibulmakiçinönceden rezervasyon yapmanızşart. Amsterdam uçakbiletifiyatları, mevsim, talepve uçuş tarihinize göre değişir.

En iyi Amsterdam uçakbileti ne zaman ucuzlarsorusunacevapiçin, Aralıkve Mart aylarında bilet almanızönerilir. Bu zamanlardaAmsterdam uçakbiletifiyatlarıdaha uygun. Ayrıca, biletleri 48 günöncedenayırarakdaha iyi fiyatlar bulabilirsiniz.

Tripuck.com veTezflygibisitelerde, tüm havayollarından fiyat sorgulamasıyapabilirsiniz. BöyleceAmsterdam ucuzuçakbiletiseçeneklerinikarşılaştırabilirsiniz. Pegasus, SunExpress, Ajet, Lufthansa ve Türk Hava Yolları, Amsterdam uçakbiletifiyatlarısunanfirmalararasında.

Tezfly kullanıcıları, İstanbul'danAmsterdam'a uçuşlar için Türk Hava YollarıveLOT'utercihediyor. Ortalama fiyatlar ₺10,469 ve ₺9,001.

Amsterdam'daŞehirİçiUlaşım

Amsterdam'daşehiriçiulaşım, bisiklet, tramvayveotobüsleyapılıyor. Şehrin her köşesindebisiklet park alanları var. Bisikletkiralamak da mümkün.

Amsterdam'daulaşım, bisikletlekolaylaşıyor. Tramvaylar da çoktercihediliyor. Amsterdam'danasılgezilirsorusunatramvaylacevapverilebilir.

Otobüsler de şehrin her yerineulaşımsağlıyor. OV-chipkaart, Amsterdam Card ve Amsterdam Region Card gibikartlar da var. Bisiklet, tramvayveotobüsleşehiriçihareketliliksağlıyor.

Amsterdam'agelenleriçinulaşımkolay. Bisiklet, tramvayveotobüssıkçatercihediliyor. Bisiklet, Amsterdam'daherkestarafındantercihediliyor. Tramvaylarisetarihiveturistikyerlerekolaycaulaşımsağlıyor.

Amsterdam uçakbileti

Amsterdam'agitmekisteyenleriçinTezflyveTripuckgibisiteler var. Bu sitelersayesindeAmsterdam uçakbileti rezervasyonuyapabilirsiniz. Anlıkfiyatlarkarşılaştıraraken iyi fiyatı bulabilirsiniz.

Amsterdam uçakbiletialırkenzamanındaolmanızönemli. Böylece fiyat avantajlarındanyararlanabilirsiniz. Amsterdam uçakbiletiiletişimbilgilerini de busitelerdenkolayca bulabilirsiniz.

Diğerbiryol, havayollarının web sitelerinikullanmaktır. Bu sayededahafazlaesneklikve destek alabilirsiniz. Fiyatlarıkarşılaştıraraken iyi Amsterdam uçakbiletiseçeneğini bulabilirsiniz.

Amsterdam'aseyahatederken, uçuş saatlerivebağlantılarönemli. Ayrıca ek hizmetler de düşünülmelidir. Böyleceseyahatinizien iyi şekildeplanlayabilirsiniz.

Sonuç

Amsterdam, şehiriçiulaşımkolaylıklarıvedirekt uçuşlar iledikkatçekiyor. Türkiye'denAmsterdam'aen iyi fiyatlarıTezflyveTripuckgibisitelerden bulabilirsiniz. Zamanında rezervasyon yaparak, keyiflibirseyahatyapabilirsiniz.

Amsterdam'ın Schiphol Havalimanı, Türkiye'den gelen uçuşlarınvarışnoktası. Havalimanı, şehirmerkezeyakınveulaşımseçeneklerisunuyor. Vize veseyahatbelgelerihazırlamak, ziyaretinizisorunsuzyapacaktır.

Amsterdam, tarihivemimarisiyleünlü. Sanat vekültürvarlıklarıyla da dikkatçekiyor. Uçak biletivekonaklamaseçeneklerinidikkatliseçerek, en iyi Amsterdam deneyimiyaşayın.

Editör: Mustafa YILDIRIM