TÜBİTAK 3005 tarafından kabul gören, “Türkiye’de Eğitim Haberciliği ve Eğitim Haberciliğinin Geliştirilmesi” başlıklı proje Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Gazetecilik Bölümü tarafından yürütülecek. Bir haber türü olarak Türkiye’de eğitim haberciliğinin gazetecilik pratikleri açısından kavram çerçevesini belirleyebilmeyi ve bu haber türünde uzmanlaşmak isteyenlerin ihtiyaç duyacağı akademik altyapıyı oluşturabilmeyi hedefleyen projenin 20 ay sürmesi planlanıyor. Anadolu Üniversitesi İBF öğretim üyesi Doç. Dr. Alaaddin F. Paksoy yürütücülüğünü yaptığı proje ekibinde ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Kahveci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Karahan, Anadolu Üniversitesi İBF öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Simge Süllü Durul yer alıyor. Bu çerçevede eğitim haberciliğine ilişkin akademik birikimin geliştirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekilen projenin çıktılarıyla eğitim habercilerinin katılacağı çalıştay ve sertifika programı düzenlenmesi de öngörülüyor.

“Eğitim haberciliği konusunda tecrübeli kişilerle görüşülecek”

Eğitim haberciliğinin bir haber türü olarak uygulanabilmesinin önünün açılacağını belirten Doç. Dr. Alaaddin F. Paksoy, eğitim haberciliği konusunda uzmanlaşmak isteyen kişiler için teşvik edici eğitim materyallerinin üretileceği söyledi. Projenin teferruatlarına dair İBF öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Paksoy, “Araştırmanın metodolojik çerçevesi 2 yöntem üzerine kurulacak. Öncelikle eğitimle ilgili yayımlanan haberler ve köşe yazıları içerik analizi tekniğiyle çözümlenecek sonrasında ise fenomenolojik yaklaşım kullanılarak, eğitim haberciliğini doğrudan deneyimlemiş veya halen deneyimlemekte olan gazetecilerle derinlemesine görüşmeler yapılacak” dedi.

Lisans ders içeriği oluşturulacak

Gazetecilik alanındaki araştırmalara bakıldığında farklı haber türlerinde uzmanlaşma konusunda eğitim haberciliği alanının yeterli akademik birikim üzerine inşa edilmediğinin altını çizen Doç Dr. Paksoy, “Bu proje eğitim haberciliği konusuna ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen gazeteci adaylarının ve eğitim bilimi disiplininde lisans eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders içeriği ve ders kaynaklarının oluşturulmasını hedeflemekte. Türkçe dilinde bu konuda bir ders kitabının ilk kez yayımlanacak olması ve öğrenme materyalleri dâhil olmak üzere bir ders içeriğinin hazırlanmasının hedeflenmesi bu projenin öne çıkan somut çıktılarını oluşturmakta” şeklinde konuştu.

Editör: şenay Yıldırım