Tekin, Yetkililere Çözüm İçin Çağrı Yaptı. Kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde il müdür yardımcısı, Şube Müdürü, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı unvanlarında görev yapan Sağlık Bakanlığımızda ve Aile ve Politikalar Bakanlığımız da  görev yapan  araştırmacıların çok  mağdur  olduğunu bu mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.  Tekin, “09 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile araştırmacılar; yine Teşvik, Ek Ödemeye dahil edilmemiş ve hak kaybına uğramışlardır.

         Araştırmacıların sabit ek ödeme, taban ve teşvik ödemesi alabilmelerinin önündeki yasal engeller kaldırılmalı, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için atamadan önceki kadro karşılıkları ve unvanları emsal alınmalıdır. Ayrıca her biri bilgi birikimi ve tecrübeye sahip araştırmacılardan daha verimli ve etkin bir şekilde yararlanılması için boşalan denetçi, müfettiş vb kadrolara, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atamaları yapılmalıdır.  

      Araştırmacıların mali ve özlük hakları bir an evvel düzeltilmelidir.” 

Editör: Mustafa YILDIRIM