HABER / FOTOĞRAF: ERTUĞRUL ALTINEL – ESKİŞEHİR

Eskişehirli Âşık Nurşah (Durşen Mert))’ın hayatı ve 4000 eseri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde Yüksek Lisans tezi olarak yayınlandı.

Eskişehirli Âşık Nurşah’ın ‘Hayatı ve 4000 Eseri’ (Monografi-Derleme-Tasnif) başlıklı çalışma:ESOGÜ öğrencisi Tuğce Coşkun tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Halk Bilimi Dalında, Yüksek Lisans tezi olarak yayınlandı. Tezin Danışmanı: ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Büyükokutan Töret’dir. 
.
ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Tuğce Coşkun konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Çalışmamın amacı; bugün hayatta olan Âşık Nurşah’ın monografisini kurgulamak, Nurşah’a ait şiirlerin tespitini ve tasnifini yapmaktır. Böylece söz konusu kadın âşık, âşığın eserleri ve âşıklık geleneği kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Bu bağlamda, Âşık Nurşah’ın şahsi arşivi çalışma sahası olarak belirlenerek kendisi ve eserleri hakkındaki çalışmalar taranmıştır. Âşığın hayatı ve eserleri incelenirken âşıklık geleneği üzerine yazılmış birçok yazılı kaynaktan da faydalanılmıştır. Âşığın şiirleri tasnif edilirken bu alanda yapılmış benzer çalışmalar dikkate alınmıştır. Böylece âşığın şiirlerine çok yönlü bir bakış açısı sağlanmıştır. Âşık Nurşah’ın ‘Hayatı ve 4000 Eseri’ (Monografi-Derleme-Tasnif) başlıklı çalışma; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Halk Bilimi Dalında, Yüksek Lisans tezi olarak yayınlandı’’ dedi. 

Âşık Nurşah, ‘’Hayatım ve eserlerimin Yüksek Lisans tezi olarak yayınlanmasından son derece memnun oldum. Önümüzdeki günlerde de eserlerimin devamına devam edeceğim. 69 yaşında olamama rağmen durmak yok’’ dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM