Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Eskişehir Fabrikası’ndaki işçilerin, kötü çalışma koşullarına ve Türk-İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırının çok altındaki ücret dayatmasına karşı sendikada örgütlendiğini aktaran Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, patronun sözleşme masasındaki talepleri karşılamaması üzerine işçilerin sendikaları Kristal-İş öncülüğünde greve çıktıklarını açıkladı. Sendikanın, 2021 yılının Kasım ayında, Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Eskişehir Fabrikası’nda başarılı bir örgütlenme çalışması yürüttüğünü aktaran Çetintaş,  ücret artışı konusunda yaşanan tartışmaların, eylem kararı alınmasını gerekli kıldığını söyledi.

GREV KARARI NEDEN ALINDI

Çetintaş, süreci şöyle anlattı: “1 Şubat 2022 günü yetki belgesinin elimize ulaşmasının akabinde işverene yapılan yasal çağrı sonrasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlatıldı. Sendikamızın geçen bu süre zarfı içerisinde sergilemiş olduğu tüm iyi niyetli yaklaşımlar karşısında, görüşmelerde idari maddeler konusunda makul bir noktada uzlaşı sağlanabildi. Ancak sıra ücretlere gelince, ortalama asgari ücret seviyesindeki ücretlere mahkûm edilmiş olan, ağırlıklı olarak 7-15 yıllık sürelerde kıdeme sahip olan üyelerimizin önüne önce şirketin yeterince kârlı olmadığı sonrasında da patlak veren ekonomik kriz çıkarıldı. İşveren tarafından sendikamıza resmi olarak yapılmış olan ücret zammı teklifi bile enflasyonist dönemde yok olup gitti. İşveren ücret maddeleri görüşülürken bu ve buna benzer tutarsız tavırlarını sürdürdü. Yaptığımız bütün görüşmelerde idari hakların dışında maddi taleplerin neredeyse tamamına yakınını çeşitli gerekçelerle reddedildi. Yaşanan bu süreçte olumsuz cevaplar karşısında, sendikamız masada yapıcı tavrını korudu. Sorunları masada görüşerek çözmek istediğimizi, karşılıklı olarak güven inşa edebileceğimizi bildirdik. Ancak bu çağrılarımız maalesef karşılık bulmadı.”

BU SORULAR YANIT BEKLİYOR

Atışkan Yapı'nın, işçilerin ürettiği kaliteli ürünler sayesinde ihracatın yükseldiğini ve Türkiye iç piyasasındaki yapı sektöründe iyi bir marka imajı yakaladığını dile getiren Genel Başkan, “Peki marka imajını yaratmak işçileri asgari ücrete mahkûm etmek midir? Sendikasız işçi çalıştırıp en kolay yoldan kârını arttırmak mıdır? Sosyal hak taleplerine kulak tıkamak mıdır? İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini ötelemek midir? Marka imajı daha hakkaniyetli davranarak, kazancı daha adil bölüşerek yaratılmaz mı?” sorularının yanıtını beklediklerini söyledi.

Kristal İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, iİşçilerin haklarına yönelik talepleri karşılanıncaya kadar greve devam edeceklerini ifade etti.

Editör: Mustafa YILDIRIM