Avukatlık mesleği hukuk alanında çalışan oldukça önemli meslekten arasında yer almaktadır. Samsun avukat Samsun barosuna kayıtlı olan Samsun ve çevresinde mesleğini icra eden avukatlara denilmektedir. Hukuki süreçlerde, davaların çözümlenmesinde ve müvekkili mahkeme karşısında korumasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Çözüm Odaklı Yaklaşım

Samsun avukat olarak hizmet veren Asena Cansu Urgancı Hukuk ve Danışmanlık Ofisi müvekkillerinin haklarını koruyabilmek ve en hızlı şekilde hak ettikleri sonuca ulaşabilmeleri için çözüm odaklı bir yaklaşım yürütür. Bu anlamda deneyim ve becerileri ile beraber bilgi birikimine de oldukça başvurur.

Uzun hukuki süreçleri en kısa zamana çevirebilmek adına müvekkili ile detaylı görüşmeler yapar. Avukat ile müvekkil arası her zaman yüksek bir etkileşime sahiptir. Bu anlamda hem avukat hukuki sürecini detaylı bir şekilde müvekkiline aktarır hem de müvekkiller akıllarında kalan her türlü soru işaretini avukata sunarak problemlerini çözüme kavuşturmayı amaçlar.

Müvekkil ile ne kadar iletişimde olursa hukuki sürecin o kadar iyi ilerlediği söylenebilir. Bu anlamda Samsun avukat müvekkili ile detaylı bir şekilde görüşmelerini yaparak bir sonuca ulaşmaktadır.

Avukatlık Hizmetleri

Samsun’da faaliyet gösteren ofis hem kurumsal hem de bireysel açıdan müvekkillerine yargı karşısında savunmaktadır. Sadece savunma değil aynı zamanda müvekkilini hukuki süreçlerle ilgili olarak her türlü bilgiyi aktarmaktadır. Müvekkiline hukuki işlemler ile ilgili çok çeşitli ve önemli durumlar için danışmanlıklar da verir.

Doğamızı Korumaya Devam Edeceğiz Doğamızı Korumaya Devam Edeceğiz

Avukatlıkta Şeffaflığın Önemi

Avukatlık hizmeti veren kişiler belirli ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu ülkelerden biri şeffaflıktır. Avukatlık mesleğini icra eden kişiler mutlaka şeffaf olmalıdır. Müvekkilini yaptığı her aşamada bilgilendirmelidir.

Müvekkilin talebi doğrultusunda dava dosyası hazırlamalıdır. Aynı zamanda her türlü evraktan birer suret müvekkile verilmelidir. Samsun avukat müvekkiline davanın seyri hakkında olması gereken hukuki görüşlerine de yansıtır. Aynı zamanda davanın olası sonuçları hakkında da müvekkile bilgi sunulmalıdır.

Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü

Avukat müvekkili ile ilgili olan her türlü bilgiyi mutlaka gizli tutmak zorundadır. Çünkü avukatlık mesleği karşılıklı güven ilişkisine dayanmaktadır. Bu anlamda avukat dava ile ilgili öğrenmiş olduğu her şeyi sır olarak sakladır. Avukatın sır saklama yükümlülüğü genel anlamda müvekkilin aleyhine tanıklıktan çekinmeyi de kapsamaktadır. Avukatlık mesleği vesilesi ile öğrenilen sırlar ise süresiz olarak devam edecektir.

Avukat Davanın Tarafı Olmamalıdır

Avukat dava sırasında taraf olan bir kişi değildir. Müvekkilinin savunurken mutlaka hukuki ölçülere ve nezakete dikkat eder. Kendisini davanın bir tarafı gibi gösterebilecek tutumlardan kaçınır. Genel anlamda savunmanın hukuki süreci ile ilgili faaliyetler göstermektedir. Dava esnasında savunmanın dışında kalan hareketlerden ve sözlerden mutlaka kaçınır. Bu durum da aslında avukatın hukuki süreçte ve dava karşısında ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

Avukat davaların dava sebebiyle ortaya çıkabilecek çekişme ve düşmanlıkların da dışında kalmaktadır. Bu sayede olaya tamamen objektif bir şekilde yaklaşıp çözüm üretme şansını artırır. Samsun avukat tüm bu süreçleri en iyi şekilde idare ederek müvekkilinin tüm haklarını yargı karşısında korur. Bu anlamda hem tecrübesine hem de bilgi birikimine güvenir. Müvekkilin aklında herhangi bir soru işareti kalmaz.

Editör: Mustafa YILDIRIM