ESMEK’ten 23.yılında yansımalar sergisi ESMEK’ten 23.yılında yansımalar sergisi

 1 Mayıs’ın bir mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adı olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, bu tarihin ise emekçilerin alın teri ve kanları ile yazıldığının altını çizdi. Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti: “Emeğin evrensel değerlerine ulaşmak için mücadele, her zaman daha iyiyi aramanın yolu olacaktır. Ekonomik kriz, işsizlik ve zamlar, hayatta kalmayı her gün daha da zorlaştırıyor. Bu düzen toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor. Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi ve emekçileri ezdikçe eziyor. Bugün küresel güçlerin sadece çalışanlara değil tüm insanlığa yönelik haksızlıkları her zamankinden daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Kapitalizm şımardıkça acımasızlaşmış, zengin – yoksul uçurumu her geçen gün biraz daha büyümüş, insanlar işsizlik, açlık ve sefalete itilmişlerdir. Kısacası, bu düzenin çarkları zengini daha zengin etmek üzere kurulmuş durumdadır. Çarklar sermayeye ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor.

Bizler, işsizlikle, açlıkla ve yoksulluklamücadele ederken siyasi iktidar, ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patrona ve ayrıcalıklı zümreye aktarıyor. Bizler, işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasiye, adalete ve hukuka da açız. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme gücümüz var. Üstat Nazım’ın da dediği gibi; “Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir/haklı günler, büyük günler/ gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan/ekmek, gül ve hürriyet günleri.”

1 Mayıs İşçi Bayramı, emeği ve alın teriyle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan işçi kardeşlerimizin hak ettikleri değeri bulması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi;aynı zamanda da emeğin ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatmak için bir fırsattır. Odunpazarı Belediyesi olarak, işçi kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. İşçi dostu politikalarımızı güçlendirerek, işçi kardeşlerimizin haklarını korumaya ve iyileştirmeye devam edeceğiz.

Barış, özgürlük, demokrasi için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, insan onuruna yakışır bir iş ve yaşam için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun.”

Editör: Mustafa YILDIRIM