Her zaman olduğu gibi büyükşehir belediyesinin algı çabası içinde olduğunu vurgulayan Gücüyener, açıklamasında şunları kaydetti:

“Üzücü bir afet ve can kayıpları yaşadık. Bunun üzerine şehrimizde 2013 yılında yetkileri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen afet riskli alanlar gündeme geldi. Konuyu biraz açmak gerekirse süreç tarih tarih şu şekilde:

- 29.05.2013 tarihinde yapılacak iş ve işlemler konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yetki verilmiştir.

- Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 2013 yılında büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak plan ve proje çalışmaları için 2 milyon lira hibe verilmiştir.

- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İTÜ ile çalışmaya başlamış fakat 2017 yılına kadar bakanlığa sunulmuş ya da bakanlık tarafından bekletilmiş bir belge bulunmamaktadır.

- 09.02.2017 tarihinde ise bu kez inşaat işleri yetkisi de büyükşehir belediyesine verilmiş; ayrıca büyükşehir belediyesinin yapacağı çalışmalara kolaylık olması için bakanlık bu bölgede tüm hazine mülklerini de belediyeye devretmiştir. Ancak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden bakanlığa ilk evrak girişi 20.09.2017 Tarihi’nde gerçekleşmiştir. Yani ilk yetkiden tam 4 yıl 4 ay sonra.

- Teslim edilen imar planlarında ise kanuni gereksinimler yerine getirilmemiş, örneğin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından görüş talep edilmemiştir. Bakanlık ise derhal kurum görüşü eksik olan kurumlara görüş verilmesi için yazı göndermiştir. Yani bakanlık, büyükşehir belediyesinin bu eksiğini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmiş; bununla da kalmamış, aynı zamanda bu eksiğin süratle tamamlanması için kendisi de gerekli tüm yazışmaları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de yapmıştır.

- Devam eden süreçte ilk revize talebi 27.03.2018 tarihinde olmuş, bakanlık tarafından projede düzeltme talep edilmiştir. Çünkü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapı yoğunluğu zaten çok olan bölgede %33 yapı yoğunluğu artışı yapılmıştır.

- 25.04.2018 tarihinde ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin düzeltilmiş hali ile bakanlığa teslim edilmiştir.

- Yine 2018 yılında bölgedeki bir vatandaş tarafından bu işlemlerle ilgili bir dava açılmış, bu vatandaşımızın iptal talebi mahkemece kabul edilmiştir. Fakat şu husus önemlidir: Söz konusu iptal kararı, yalnızca bu davayı açan vatandaşımıza ait parsel yönünden verilmiştir. 07.11.2019 tarihli Danıştay kararında da tek parsel yönünden iptal kararı verildiği açıkça belirtilmiştir.

- 2019 yılından içinde bulunduğumuz güne kadar, bildiğimiz kadarıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bu vatandaşımıza ulaşan bir çalışması da olmamıştır.

            Tarih tarih belli olan bu süreçle ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ‘Yapılıyor, gönderiyoruz ama bakanlık yaptığı uzun incelemelerden sonra, uzunca bir süre kendilerinde kalan projeyi, bir bahane buluyor, tekrar bize gönderiyor. Bilime inanmayıp ranta inananların şehri düşünmesi beklenemez’ şeklindeki açıklaması bilim inanılacak bir şey değil,  geçerlilik taşıyan uygulanacak bilgi olduğundan altı boş bir söylemden ibarettir.

Çeyrek asırdır belediye başkanlığı döneminde konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı

Süreç böyleyken kendi fikrini edinmek isteyen her Eskişehirli hemşehrimizin tarihlere bakması yeterlidir. Bu sürece rağmen belediye başkanının sözlerinin üzerine yorum yapmak, ciddiye alan bir yorum yapabilmek mümkün müdür? Yaşadığımız afet sonrası, belediyeler tarafından yapı stoğunu belirleyeceğiz açıklaması yapıldı. Ancak, 1999 yılından bu yana neredeyse çeyrek asırdır belediye başkanlığı yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı dahil, bunca yıldır ne yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Geçtiğimiz Temmuz ayında tüm Eskişehir’i kapsayan 1/5000’lik imar planı revizyonu AK Parti Grubunun itirazlarına rağmen meclisten geçti. Bu revizyon ile tüm şehirde kamulaştırması yapılmamış park alanları, yeşil alanlar konut ve ticaret alanına çevrildi. Yapı stoğunu belirleyeceğiz diyen belediye başkanları tarafından, tüm şehri kapsayan bu plan revizyonu ile ilgili söylenen lehte ya da aleyhte tek kelime yok. Bugün bir bilim insanının basın açıklamasında da dile getirdiği gibi imar planlarında şehirdeki fay hattı yok, gösterilmemiş.

Gündoğdu Kentsel dönüşüm projesi var. Uzun yıllardır ismi var. Burada iş ve işlem yapan başta da, ortada da, sonda da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Peki, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı burada kim engelledi? Muhakkak ki dile getirmeyi unutmuş olmalı. Zira ortaya engele dair çıkmış hiçbir şey yok.

Eskişehirliler olarak beklentimiz, 1999 yılından bu yana afet ve deprem önlemi olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin neler yaptığının madde madde açıklanmasıdır.”

Editör: Mustafa YILDIRIM