Fahri Gürgenburan, 1971 Eskişehir doğumludur. 
İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 
Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun Mülkiyet Hakkına Etkileri isimli kitabı mevcuttur. 
Eskişehir’de serbest avukatlık ve arabuluculuk yapmaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.