“Ülkemiz bilinen tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş`ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan iki büyük deprem, nüfusu 15 milyondan fazla olan 10 büyük ilimizde büyük can kaybına ve yıkıma neden oldu. Bölgedeki 5 milyonu aşkın yapının etkilendiği depremler sonrası, yurttaşlarımız tarihin en büyük toplumsal dayanışma örneklerinden birini sergiliyor. 

Deprem bölgesinde elektrik şebekesiyle birlikte telekomünikasyon şebekesinde de kelimenin tam anlamıyla bir yıkım yaşandı. Depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen bazı bölgelerle cep telefonuyla dahi iletişim kurulamıyor. Cep telefonu işletmecilerin bölgeye gönderdiği mobil istasyonların yetersiz kaldığı açıkça ortadadır. Bölgede halen yaşayan yurttaşların can güvenliğinin sağlanması için bir an önce iletişim alt yapısının yeniden ayağa kaldırılması gereklidir. Sabit şebeke ve fiber alt yapının da zarar gördüğü bölgede yetersiz sayıda da olsa çalışan baz istasyonları kullanılarak, her işletmeci için kapsama alanının genişletilmesi hayati önemdedir. Bugüne kadar cep telefonu işletmecileri ticari kaygılarla alt yapı tesislerini paylaşımından veya ortak kullanımından kaçınabilmişlerdir. Bir damla temiz içme suyunun bile paylaşılması gerektiği bugünlerde her üç cep telefonu işletmecisi de baz istasyonlarını acilen birbirlerinin kullanımına sunmalıdır. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yetkili kurulları tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, mevcut tüm baz istasyonlarının tüm işletmeciler tarafından paylaşılması durumunda görüşme ve veri iletim kapasitesi artmayacak olmasına rağmen kapsama alanı genişleyecektir. Kapsama alanının genişlemesiyle bölgede yaşayan yurttaşlar en azından acil durumlarda arama ve metin tabanlı uygulamaları kullanabilecek gecikmeli de olsa kısa mesaj alıp gönderebilecektir. Mevcut durumda her işletmeci bölgeye aynı noktalara mobil baz istasyonu sevk etmek zorunda kalmaktadır. Alt yapı paylaşımının hayata geçmesi halinde mobil baz istasyonları daha verimli bir şekilde bölgeye yayılabilecek ve ihtiyaç daha kolay karşılanabilir hale gelecektir. 

Temel kamu hizmetlerinden biri olan telekomünikasyon alanını düzenlemekle görevlendirilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu`nun (BTK) afet anında iletişim problemleri yaşandığını bilmesine rağmen, bu saate kadar deprem bölgesinde iletişim alt yapısındaki problemlerin çözümüne ilişkin adım atmaması kabul edilemez. Arama ve kurtarma çalışmaları sürerken sosyal medya platformları için erişim engelleme kararları alıp, uygulayacak teknik kapasitesi olan BTK`nın halkın haber alma hakkına müdahale etmesi yerine bölgedeki sorunların çözümü için de çaba sarf etmesi gerekirdi. BTK`nın vakit kaybetmeden tüm işletmecilere Hücresel Sistem Anten Tesisleri ile Telsiz Erişim Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği`nin hükümlerini uygulama zorunluluğu getirmesi gerekmektedir. Benzer şekilde BTK`yı Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği`nin hükümlerini uygulamaya ve tüm işletmecileri alt yapıyı ortak kullanmaya zorlanmaya davet ediyoruz. BTK`yı 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu`nun 6. maddesindeki "Kurum Görev ve Yetkileri" arasında sayılan "ara bağlantı" ve "ulusal dolaşımı" hayata geçirmek için bir an önce göreve çağırıyoruz. 

Ayrıca bölgede elektrik enerjisi olamadığı için çalıştırılamayan hasarsız baz istasyonları hızlıca enerjilendirilmedir. Bölgede Acil İletişim Merkezleri kurularak yurttaşlara kablosuz internet erişimi, sabit ve mobil telefon hizmetleri ücretsiz verilmedir. Telekomünikasyon alanında görev yapan binlerce üyesi bulunan bir meslek odası olarak, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her hizmet için işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha duyururken, temel kamu hizmetlerinin ticarileşmesinin yarattığı sorunlara dikkat çekiyoruz. İşletmecilerinin ticari ve sözde "rekabet" kaygısıyla gerçekleştirmedikleri "paylaşım" ve "dolaşım" sorunu artık çözülmelidir. Yurttaşların faturalar ve vergiler aracılığıyla finanse ettiği ve sınırlı ülke kaynaklarının heba edilmesine neden olan bu anlayışın en azından deprem bölgesinde terk edildiğinin, halkın iletişim hakkının sağlanacağının açıklanmasını bekliyoruz. “  

Editör: Mustafa YILDIRIM