Bunun son örneğini Eskişehir’de düzenlenecek gençlik festivalinin yasaklanmasında görüyoruz. Festivalin düzenlenmesine bir hafta kala Eskişehir Valiliğinin aldığı “kamuya açık alanda yapılacak tüm etkinliklerin yasaklanması” kararı halkın ve genç kuşaklarının yaşam tarzına müdahalede AKP’nin geldiği son noktayı gözler önüne sermektedir. Bu yasaklamalar kabul edilemez. Zira valiliğin son bir yılda getirdiği yasaklamalara bakıldığında, yasaklamaların kamu ihtiyacından kaynaklanmadığı, keyfileştirildiği ve  istisna olma halinden çıkarılıp  süreğen ve kural haline getirildiği görülmektedir.

Eskişehir Valisinin basına yansıyan cemaat ziyaretleri dikkate alındığında kararın kamu yararı ve duyarlılığına göre değil bu çevrelerin duyarlılığına göre alındığı  aşikardır.

Yine her ne kadar karar da  kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması için bu kararın alındığı belirtilmişse de kamu düzeni ve güvenliğinin 21. yy da yasaklamalarla sağlanamayacağı gerekli önlemlerin alınarak tüm kesimlerin hak ve özgürlüklerine kavuşmasının sağlanmasıyla gerçekleşebileceği de çok açık ve nettir.

"Bir kenti, afaki değerlendirmelerle ve valilik kararlarıyla evrensel haklardan mahrum bırakmaya çalışmak asıl zafiyetin göstergesidir. Zira festival alanında ve diğer alanlar da gerekli önlemleri almak ve gençlerin istediği gibi özgürce eğlenmelerini sağlamak da  bu devletin yükümlülüğüdür.

 Hangi gerekçelerle olursa olsun halkın ve halkın gençliğinin yaşam tarzına, eğlenme biçimine müdahale edecek kararlar kabul edilemez. Derhal geri çekilmelidir.”

Editör: Mustafa YILDIRIM