BTP aday tanıtımı Perşembe günü BTP aday tanıtımı Perşembe günü

    Siyaset Bilimci- Politikacı Dilara Tambova son gelişmelere dair şu açıklamayı yaptı; “ Siyaset; benim açımdan, başlı başına bir yaşam biçimi ve ilmi bir değerdir. İnsanları anlama; toplumu ve devleti yönetme sanatıdır. Ben de siyaseti, toplumsal önemine binaen; yaşamı şekillendirme ve hizmet odaklı düşünüp; ciddiyetle ve etik değerlerini içselleştirerek icra etmeye gayret ettim. Bugüne kadarki profesyonel görevlerim bir yana; hep, amatör bir ruhla ve heyecanla çalışmaya ve ideallerden uzaklaşmamaya da azami gayret gösterdim.

    Her zaman İdeallere ulaşmanın mümkün olmadığı ve tam manada, steril bir alan yaratmanın zor olacağının da bilincindeyim. Başarıya ve kaliteye değil de daha çok, sermayeye önem verildiğini; hakkaniyet ölçüsünün, artık, ulaşılmaz bir değer olduğunu da iyi bilen bir politikacıyım. Lakin siyasette, bu dönemki kadar hayal kırıklığı yaşadığım, başka bir süreç daha olmamıştı. Çünkü! Ana muhalefet partisinin aday belirleme refleksi; özellikle de Eskişehir açısından, gerçeklikten uzak, tam bir acemilik hali ve hezeyandan ibaretti. Zira! Çeyrek asırlık bir başarı ve siyasette, henüz muadili dahi olmayan Sn Yılmaz Büyükerşen’e reva görülen muamele, tek kelimeyle; iş bilmezlik ve kıymet takdirinden ziyadesiyle uzaktı.

    Eskişehir dışındaki, büyükşehir başkanlarını yeniden aday gösterip; Sn Büyükerşen’i ise anketlere ve memnuniyet testlerine tabi tutmak, sınamaya ve tartmaya çalışmakta tam bir aymazlıktı. Elbette ki! Sn Büyükerşen’de eleştirilebilir; kendisine karşı, farklı görüş ve muhalif duruş da sergilenebilir. Ve nihayetinde, siyasi hayatı ve idareciliği de bir gün sona erebilirdi. Lakin! Bunun, şekli ve yöntemi, böyle tarihi bir kişiliği; tuhaf anketlere tabi tutmak ve sıradanlaştırmaya cüret etmek olmamalıydı. Üstelik! Kendisini, “ölçme” pozisyonunda olanlarla, arasındaki; bilgi ve birikim farkı göz önüne bulundurulduğunda; terazinin, ne kadar güvenilir olacağı da herkesin malumuyken.

    Elbette artık! Belli kararlar alınarak; Süreç farklı bir yere evrilmiş ve gündemdeki önceliğimiz değişmiştir. Tabi ki yapılan bu yanlışlar, tüm Türkiye’nin tepkisini çekmiş ve hepsi de tarihe, doğrular ve eğriler olarak kaydedilmiştir. Şimdi ise bundan sonrasına dikkat kesilmek ve geleceği inşa etmeyi, vazife edinme zamanıdır.

    Sn Yılmaz Büyükerşen’le ilgili; çok vecizli şeyler yazıp, letafetli sözler söylemek mümkündür. Ve zaten! Tüm Eskişehir kamuoyu; kendisini destekleyen ve yıllardır oy verenler, bütün artılarını görmekte ve hakkı olan saygıyı göstermektedir. Ben de bütün bu yorumlara katılmakla birlikte; geçmişteki eleştirilerimin, makul olduğunu ve arkasında durduğumu da belirtmek isterim. Buna mukabil, hiçbir başarının tesadüf olmadığı ve her türlü takdiri; saygıyı ve iltifatı, hak ettiğine olan inancım da tamdır.

    Ayrıca! Kendi alanıma dair olan kısmını da tek cümleyle ifade etmem gerekirse; Sn Yılmaz Büyükerşen, Benim! Siyasi yaşamımdaki en klas rakibimdi. Onun gibi yüksek kalitede ve marka olmuş bir insanla; aynı dönem ve aynı şehirde siyaset yapmış olmakta çok önemli bir ayrıcalık ve tecrübedir.

    Aynı büyüklükle de hikayesini duraklatmış; bundan sonra yazılacak olan, yeni, Eskişehir hikayelerine de vesile olmuştur. Bu manada; bu şehir için yapacaklarının, henüz son bulmadığını da aşikar etmiştir. Bu saatten sonra; onun kararı, tüm Eskişehir adına bir kader kilitlenmesidir. İnanıyorum ki! Eskişehir için her şey; yine, yeniden! Çok güzel olacak.”

Editör: Mustafa YILDIRIM