Eskişehir Bilecik Tabip Odası için Çağdaş Hekim Grubu adaylığını açıkladı.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası için Çağdaş Hekim Grubu adaylığını açıkladı. Yönetim adaylarının Muharrem Şenel, Bülent Karalar, Hamit Güçlüer, Ferdi Köşger, Seçil Biçer, Cem Özdağ, Betül Sevinç.

Başkan Adayı Muharrem Şenel şu açıklamayı yaptı; “ Uzun yıllardır hekimlik değerlerinin, hekimlerin özlük, ekonomik ve sosyal haklarının, toplumun sağlık ve yaşam hakkının savunusu için Eskişehir Bilecik Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği örgütlülüğü içinde mücadele eden Eskişehir Çağdaş Hekim Grubu olarak karşınızdayız.

Bugün sizlerle 2022-2024 yılları arasında Eskişehir Bilecik Tabip Odası kurullarına aday olan Çağdaş Hekim Grubu listesini paylaşacağız.

Kalkınmacı demokrasinin Yolu, Katılımcı Parlamenter Sistemden Geçer Kalkınmacı demokrasinin Yolu, Katılımcı Parlamenter Sistemden Geçer

Uzun yıllardır ülkemizde uygulanan sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı, insanı ve yaşamı merkezine almayan sağlık politikalarına karşı kararlılıkla mücadele eden Çağdaş Hekim Grubu olarak, yenilenen ve gençleşen kadrolarımızla yeniden Eskişehir Bilecik Tabip Odası yönetimine adayız.

Pandeminin yıkıcı sonuçlarına maruz kaldığımız, pandemide yüzlerce hekimin yaşamını yitirdiği, hekimlere yönelik şiddetin hergün dozunu arttırdığı, sağlıktaki bilimdışı ve piyasacı uygulamaların ısrarla yürütüldüğü bir ortamda sorumluluğumuzun büyüklüğünün farkındayız. Ancak Çağdaş Hekim Grubu’nun ilkeleri ve kararlığı bu zor koşullarda hekimlerin haklarının ve halkımızın sağlık hakkının savunusu için önemli bir güç ve değerdir.

Hekimlerin kamuda, özelde; ister işyeri hekimi, ister emekli, ister çalışan emekli, ister aile hekimi, ister üniversite ve eğitim hastanelerinde öğretim üyesi, uzman asistan olsun özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi için çabalarımızı yılmadan sürdüreceğiz.

Bizi bu ülkeden uzaklaştırmak için ellerinden gelen tüm kötülükleri ve baskıları yapanlara teslim olmayacağız. Bu ülkede genç hekimlerin hekimlik yapabilmesinin koşullarının hazırlanması ve elde edilmesi için tüm gücümüzü kullanacağız. O nedenle bu dönemde daha çok genç hekimle ve Tıp Fakültesi öğrencileriyle birlikte olacağız.  Tıp eğimine her dönemden fazla eğileceğiz.

Sağlık alanında hergün onlarca hekimin yaralanmasına, darp edilmesine, tacize maruz kalmasına sebep olan sağlık uygulamalarına ve kötü yönetimlere karşı hekimlerle birlikte omuz omuza durmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da sağlıkta şiddete karşı etkili ve caydırıcı yasal düzenlemeler için elimizden gelen tüm çabayı, süreklilik ve kararlılıkla devam ettireceğiz.

Sağlıktaki tüm kötülükleri hekimlere bağlayan ve hekimleri hedef tahtasına oturtan anlayışa karşı sesimizi ve kararlı duruşumuzu yükselteceğiz.

Sağlık kurumlarında hekimlere karşı hürmetsiz tutum ve davranışlarda bulunan, bu kurumları demokratik, eşitlikçi tarzdan uzak yöneten, liyakat sorunu olan yöneticilere karşı sessiz kalmayacağız.

Ülkemizin ve ilimizin sağlık sorunlarına yönelik düşünce ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmayı, alternatif politikalar üretmeyi ve bunları savunmayı meslek örgütü sorumluluğu olarak görüp yaşamın her alanında olmaya devam edeceğiz.

Çevre, barınma, beslenme gibi sağlık alanını doğrudan etkileyen alanlarda yaşamdan ve toplumdan yana olan tutumumuzu daha kararlılıkla sürdüreceğiz.

Demokrasi, özgürlük, eşitlik, laiklik ve barışın; sağlık ve yaşam hakkımız için en temel talepler olduğunu unutmayacağız.

Çağdaş Hekim Grubu olarak pandemi sürecinde yitirdiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını sevgi, saygı ve hürmetle anıyoruz. Emeğimiz, geleceğimiz ve toplumun sağlık hakkı için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Bugüne değin demokratik, katılımcı ve şeffaf bir oda anlayışı ile çalıştık.

Geliştirdiğimiz bilgi birikimini ve deneyimi paylaşmak ve daha da ileri taşımak için yeniden adayız.”