Çağdaş Hekim Grubu Adına  açıklama yapan, Dr. Hamit Güçlüer, “Sizleri, hekimlik değerleri, hekimlerin ekonomik ve sosyal hakları ve toplumun sağlık ve yaşam hakkı için mücadele veren Eskişehir Çağdaş Hekim Grubu olarak selamlıyoruz.

Ülkemizde uzun yıllardır uygulanan, merkezinde insanın, emeğin, yaşamın ve bilimin değil, paranın, rantın olduğu ‘Sağlıkta Dönüşüm’ denilen özelleştirmeci sağlık politikasına karşı kararlılıkla mücadele eden Çağdaş Hekim Grubu olarak, yeniden Eskişehir-Bilecik Tabip Odası yönetimine adayız.

Kadîm hekimlik mesleğinin değerlerinin, liyakat sahibi olmayan yöneticilerin elinde, piyasacı uygulamalar uğruna yok edilmeye çalışıldığı, sağlıkta şiddetin her gün dozunu artırdığı, bilimin yok sayılmaya çalışıldığı bir ortamda sorumluluğumuzun büyüklüğünün farkındayız. Çağdaş Hekim Grubu’nun ilkeleri ve kararlılığı, tam da bu koşullarda meslektaşlarımızın haklarının ve halkımızın sağlık hakkının savunuculuğu için önemli bir güç ve değerdir.

Çağdaş Hekim Grubu olarak, kamuda veya özel sektörde, birinci, ikinci veya üçüncü basamakta görev yapan tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının düzeltilmesi için, özlük haklarının iyileştirilmesi için çabalarımızı yılmadan sürdüreceğiz. Değersizleştirme politikalarına, mobbinge, hürmetsizliğe karşı mücadele edeceğiz.

Nitelikli tıp eğitimi ve akademik özerklik için çalışacağız. Genç meslektaşlarımızın ülkemize hizmet etmek için var olan istek ve coşkularını yok edenlere, onları ülkemizden uzaklaştırmaya çalışanlara, karşı duracağız. Genç meslektaşlarımızı bu topraklara bağlayacak, hak ettikleri, iyi hekimlik koşullarının sağlanması için tüm gücümüzle çalışacağız.

Ömürlerini, sağlıklarını ülkemize vakfetmiş emekli hekimlerimizin, hak ettikleri emeklilik koşullarının sağlanması için mücadele edeceğiz.

Ülkemizin ve ilimizin sağlık sorunlarına yönelik düşünce ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmayı, alternatif politikalar üretmeyi ve bunları savunmayı 2

meslek örgütü sorumluluğu olarak görüp yaşamın her alanında olmaya devam edeceğiz.

Çevre, barınma, beslenme gibi sağlık alanını doğrudan etkileyen alanlarda yaşamdan ve toplumdan yana olan tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasi, özgürlük, eşitlik, laiklik ve barışın, sağlık ve yaşam hakkımız için en temel talepler olduğunu unutmayacağız.

Emeğimiz ve geleceğimiz için, herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz kamusal sağlık hakkı için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bugüne dek, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir oda anlayışı ile çalıştık. Bir kez daha, uzun yıllar içinde oluşturduğumuz bilgi birikimimiz ve deneyimimizi paylaşmak ve daha ileriye taşımak için yeniden adayız diyoruz ve sizlerle 2024-2026 dönemi Çağdaş Hekim Grubu adaylarını paylaşmak istiyoruz.

Google Atatürk ayıbına son verdi Google Atatürk ayıbına son verdi

Tüm meslektaşlarımızla 27 Nisan 2024 Saat 11.00’de Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Ata Soyer Toplantı Salonu’nda yapacağımız Seçimli Olağan Genel Kurulumuzda ve Odamız üyeleriyle, ertesi gün yapılacak seçimimizde buluşmayı diliyoruz.”

Editör: Mustafa YILDIRIM