Karakaş, “7 Şubat 2023 Salı gününden başlamak üzere deprem bölgesindeki illerimize yaptığımız ziyaretlerde bölgede ciddi bir koordinasyon eksikliği, araç ve insan gücü yetersizliği gözlemledik. Sonrasında bu eksikler giderilmeye başlansa da kaybedilen zamanda maalesef birçok cana ulaşılamamış ve enkaz altında kalmışlardır.

Arama kurtarma ekiplerinin ve askerin bölgeye geç gelmesi, vefat sayısının artmasında en önemli etken olmuştur. Bölgeye ulaşan yardımların amacına uygun bir şekilde dağıtıldığını gördük. Bu alanda STK'ların çok etkin olduğunu gözlemledik. Binaların yapımı esnasında her türlü denetimin eksiksiz uygulanması aşikardır. İmar affı uygulanmasına son verilmelidir. Deprem bilincini geliştirmeliyiz. İşbirliği ve toplumsal yapılanma çok önemlidir. Yerel unsurlar ile muhakkak işbirliği içinde olmalıdır. Sınırlarımızın bu aşamada özellikle Suriye'den gelebilecek yeni göç dalgası için, sınır güvenliğinin artırılması önem arz etmektedir. Partimiz genel merkezimiz ve tüm unsurlarıyla bölgede etkin bir şekilde yardım, izleme ve hizmet sağlamak için çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Ülkemizin başı sağolsun.”dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM