Dr. Jale Nur Süllü, erken yaşta çocuk evliliklerinin kız çocuklarını, küçük yaşta psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddetle karşı karşıya bırakan, eğitimlerine engel olan, sağlıklarını tehlikeye atan, yoksulluk riskine maruz bırakan toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu ve çocuk hakları ihlali olduğunu söyleyerek Meclis’te araştırma komisyonu kurularak irdelenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. Maddesi’nde “Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır” ibaresinin yer aldığını hatırlatan Süllü, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin, Türkiye’nin de taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ne (CEDAW) de aykırı olduğunu ve CEDAW ile Çocuk Hakları Komitesi’nin zararlı uygulamalara ilişkin 31 ve 18 sayılı ortak genel tavsiyelerinde zararlı uygulama olarak yer aldığını söyledi. Süllü, “İç hukukumuzda da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği, 18 yaşını doldurmamış kişi çocuktur. Türk Medeni Kanunu 124. Maddesi ile Türk Medeni Kanunu’nun, 124. Maddesinde “Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. “ dedi.

“İç hukukumuz ve uluslar arası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklere karşın, Türkiye, 202  ülkenin yer aldığı 18 yaşından önce evlenen çocuk oranları listesinde %14,7 oranı ile 87. sırada yer alırken, 15 yaş ve öncesinde evlenen çocuk oranı sıralamasında ise %2 oranına sahip olup; Avrupa’da çocuk evliliklerinde birinci sıradadır” diyen CHP Eskişehir Milletvekili Süllü, adli sicil istatistiklerine göre 2021’de çocuğa cinsel istismar” suçundan 16 bin 161 mahkûmiyet kararının ve 2001-2021 arası 15 yaş altı 20 bin 895, 15-17 yaş arası  548.488 çocuk doğum sayılarının ürkütücü olduğunu söyledi.

 Dr. Jale Nur Süllü, bu sayıların büyüklüğünün, çocukların ne denli tehlike altında olduğunun göstergesi olduğunun altını çizerek araştırılarak ciddi önlem alınması gerektiğini vurguladı. Süllü, çocukların kendi rızaları dışında yetişkinlerin kararı ile erken evlendirilmelerinin, ağır sonuçlara yol açan çocukların geleceklerini ve sağlıklarını etkileyen olumsuzlukların yanı sıra yol açtığı toplumsal sorunlar gereği konunun, tüm yönleriyle araştırılması, çözüm önerilerinin belirlenmesi ve gereken önlemlerin alınması için tüm siyasilerin ortak kararlılık içinde olması gerektiğini belirtti.  

Editör: Mustafa YILDIRIM