Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda ilgili odalar ortak basın açıklaması yaptı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda ilgili odalar ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Tarım Orkam-Sen, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası, TMMOB  Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve Veteriner Hekimler Odası katıldı. 

Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Berk Tutka, "Yeni torba tasarıyla ormanlarımızın, arazilerimizin ve sularımızın özelleştirilmesinin önü açılıyor" dedi.

Tutka, "Şeker pancarı ülke tarımının gelişmesinin, modern tarım tekniklerinin uygulanmasının, tarım sanayinin ve kırsal kalkınmanın temel direğidir. Fabrikaların satılması salt ekonomik bir yaklaşımla değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda sanayileşme ile kalkınma düşüncesinin terk edilmesi de söz konusudur" diye konuştu.

Tutka açıklamayı şöyle sürdürdü: "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi aynı zamanda, pancar şekeri ile nişasta bazlı şeker arasındaki tercihi gösteren bir politikanın yansımasıdır. Nişasta bazlı şekerin sağlığımıza olan zararları yapılan her yeni bilimsel çalışmayla artarak ortaya çıkmaktadır. Nişasta bazlı şekerin üretimine ve ithalatına ilişkin etkin kontroller söz konusu değilken, bir anlam ifade etmeyecek kota azaltmalarının, kamuoyunu yatıştırmaya yönelik göstermelik bir hamle olması dışında bir anlamı bulunmamaktadır.

Gözden kaçırmayın

Sivrihisar’da coşkulu bayram kutlaması Sivrihisar’da coşkulu bayram kutlaması

Siyasi iktidar şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili toplumun isteklerine kulak vermeyip ortada görülmezken, TBMM’ye sevk ettiği ve komisyon görüşmeleri tamamlanarak Genel Kurula sunulan yeni bir torba tasarıda sularımıza, arazilerimize ve ormanlarımıza yönelik yeni tehditlerle ortaya çıktı. AKP Hükümeti tarafından yapılmak istenen şeker fabrikalarının ve suların özelleştirilmesi, kamuya ait ormanların ve çiftçiye ait arazilerin özelleştirilmesinin önünün açılması politikalarından en büyük zararı, üretici ve yoksul halk kesimleri görecektir. Yapılmak istenenler, uzun dönemde uluslararası sermayenin ve küresel çıkar çevrelerinin amaçlarına hizmet edecek politika ve tercihli uygulamalardır. Vazgeçilmelidir! Sorumluları uyarıyor, bu durumu kabullenmediğimizi ve takipçisi olacağımızı kararlılıkla ifade ediyoruz. Mesleğimize duyduğumuz saygı, halkımıza karşı olan sorumluluğumuz gereği, yapılmak istenenleri kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz."