Mustafa Önder Tepebaşı Meclisi’nde Anıldı Mustafa Önder Tepebaşı Meclisi’nde Anıldı

Türkiye 18 yıl geride kaldı

Eskişehir Engelli Hakları Komisyonu adına konuşan komisyon başkanı Pınar Cengiz, “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından imzalanarak onaylandığı ve 14/07/2009 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 14 yıl; 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un kabul edildiği tarihten bu yana ise 18 yıl geride kaldı. Geçen bu zamana karşın, ilgili kanun ve sözleşmenin gerekleri yerine getirilmemiş, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımları önündeki engeller ise ortadan kaldırılamamıştır.” dedi. 

Meslektaşlarımız ayrımcılık temelli uygulamalarla mücadele ediyor

Engelli avukatların yaşadıkları sorunların engelli kişilerin karşılaştıkları sorunlardan bağımsız düşünülemeyeceğini ifade eden Cengiz, “Bizler, bugün özellikle engelli meslektaşlarımızın sorunlarına da dikkat çekmek istiyoruz. Fiziksel erişim olanaklarından yoksun düzenlemeler yanında, görme engelli meslektaşlarımızın retina taraması, görüşme süreçlerinde not almalarına olanak sağlayacak Braille materyal ya da özellikle bedensel engelli meslektaşlarımızın zorunlu olarak kullanmaları gereken ortez, protez gibi destekleyici araçların, kullanılmasına yönelik sınırlamalar, engelli meslektaşlarımızın mesleklerini, bütünüyle diğer meslek profesyonelleriyle eşit koşullarda yapabilmelerine olanak tanımamaktadır. Meslektaşlarımız fiziksel çevrenin engelli bireyler için erişilebilir olmaması gibi pek çok nedenle mesleklerini ifa ederken, ayrımcılık temelli uygulamalarla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.” açıklamasında bulundu. 

Gerekli düzenlemeleri yapın

Cengiz, “İnsan haklarına saygının bir gereği olarak devlet, yurttaşlarının eşitliğini gözetmelidir. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak ise devlet, dezavantajlı gruplar açısından gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.” diyerek gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Editör: Mustafa YILDIRIM