Saadet Partisi Odunpazarı ilçe teşkilat başkanı Yasin Yentürk engelliler haftası nedeniyle şu açıklamayı yaptı; “Engelli Sivil Toplum Kuruluşlarının geleneksel olarak “Farkındalık Haftası” niteliğinde birtakım   çalışmaların yapıldığı 10-16 Mayıs tarihleri arası 2022 Engelliler Haftası’nın bugün altıncı  günü...

                  Yıllardır engellilerin gündemini meşgul eden konular ne yazık ki azalma yerine artarak devam etmektedir. Çok zaman üzerinde durduğumuz ve her vesileyle de dile getirdiğimiz  2022 sayılı yasanın uygulanmasındaki dengesiz, tutarsız ve de anlamsız uygulamalar malesef devam etmekte...

Bunlar  evde bakım hizmeti verenlerin sosyal güvenceye kavuşturulma meselesi,  bakım parası verilmesindeki aranan kriterlerin günün şartlarına göre değiştirilmemesi gibi...  

          Engellilerin istihdamındaki beklentilerin ki bunlar;  %3 oranındaki kotanın artırılmaması,   boş olan kontenjanların doldurulmaması, engelli öğretmen adaylarının atanmaması, ulaşım ve erişim ile ilgili problemlerin çözümlenmemesi, ortez ve protez kullanan engellilerin mağduriyetlerinin giderilmemesi, sık sık değiştirilen rapor yönetmeliklerinden kaynaklanan problemlerin bir çözüme kavuşturulamaması, görme engellilerin imzaları için iki şahit istenmesi ve Noterler Birliği ile bu problemin çözülememesi, engelli sivil toplum kuruluşlarının, bu camiaların üzerinde durduğu ve çözüm beklediği birçok konudan birkaçıdır.

       Gerek iktidarın gerekse muhalefetin siyasi kadrolarının vaatleri ise devam etmektedir.    Hatta bu konularda çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar tertip etmekteler. Hemen hemen her siyasi partinin engelli birimleri var. Herkes “en iyisini biz yapacağız” diyor.

       Lakin aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Milli Görüş Partilerinin yaptığı hizmetleri bugüne kadar kimse yapmadı. 54. Hükümetin Başbakanı Milli Görüşün Lideri Merhum Erbakan Hocamız 571-572 ve 573 sayılı kanun hükmünde kararnameler çıkararak engellilere cumhuriyet tarihinde görülmemiş imkanları sundu ve hizmet yaptı.

         571 sayılı kanun hükmündeki kararname ile  o zamanki tabir ile Başbakanlığa bağlı “Özürlüler İdaresi Başkanlığı”nı kurdu. Bu, şimdi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülerek hizmet vermektedir. 572 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kamuda çalışan engelli kotasını %2’den %3’e çıkardı. 573 sayılı kanun hükmündeki kararname ile mimari düzenlemeler de değişiklik yaparak engellilerin ulaşım ve erişimle alakalı problemlerine çözüm getirdi. Ayrıca engellilerin ihtiyaç duyduğu ortez, protez ve benzeri araçları ücretsiz karşılanmasını sağladı, ve daha niceleri...

          Bir yıl gibi kısa bir zamanda yapılan bu hizmetlere bakıldığında, 20 yılda yapılanlar, yanında hiç kalır. Engelliler “yeter artık laf değil icraat bekliyoruz” diyor. İnsanca yaşama, üretime katılma, sosyal devletin bireyleri olma hüviyetini kazanmak istiyor. Gerek merkezi ve gerekse yerel yönetimlerde söz ve karar sahibi olmak istiyor. Yani sadece seçen değil, seçilen de olmak istiyor

         Nüfusumuzun % 12,29’u engelli. Takriben 10 milyon engelli vatandaşımız var. Bundan etkilenen dolaylı ve doğrudan yaklaşık 40 milyon insan demek. Nerdeyse nüfusun yarısı... Bunları dikkate alarak politika geliştiren siyasetçi; akıllı ve şuurlu siyasetçidir.

       Saadet Partisi bu bilinçte ve şuurda olduğunu her dönem ispatlamıştır. Bundan sonra da fırsat verildiğinde bu şuurla ve bu anlayışla engelli camiasının yanında olduğunu gösterecektir.   

                                 Bu haftanın ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, herkese saygılar sunuyoruz...”   

Editör: Mustafa YILDIRIM