Burada güzel şeyler olacak Burada güzel şeyler olacak

  

    ESKİ Genel Müdürlüğü’nden su tarifesi eleştirilerine yönelik şu açıklama yapıldı; “ESKİ Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Son günlerde bazı yerel basın ve sosyal medya sitelerinde içme ve kullanma suyunun tarifesinde yapılan düzenlemeler ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlere yönelik halkımızı bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur:

Porsuk Barajından gelen su ülkemiz genelinde kalitesi en düşük seviyelerde olan sulardan biri olup, ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından arıtılarak mevzuatlar çerçevesinde belirtilen kriterlerin de üzerinde bir kalitede içme ve kullanma suyu üretilmekte, kesintisiz ve sürekli olarak halkımızın kullanımına sunulmaktadır.

Ülkemizde su ve kanalizasyon idareleri tarafından arıtılarak elde edilen içme ve kullanma suyunun üretimi için kullanılan birçok kimyasal hammadde, makine ve teçhizat ithalata dayalıdır. Son yıllarda ülkemizde görülen yüksek enflasyon kaynaklı fiyat artışları tedarik edilen bütün ürünlerde etkisini göstermektedir. Aylık olarak ürünlerdeki yüksek oranlı fiyat artışları; suyun arıtımı başta olmak üzere iletim ve dağıtım, hat yapım, bakım ve onarımında kullanılan tüm hammadde, makine, teçhizat ve işgücünde etkisini daha da fazla göstermektedir.

ESKİ Genel Müdürlüğü kaliteli, sürekli ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu hizmetini halkımıza 7/24 kesintisiz sağlayabilmek için; üretim, arıtım ve iletim maliyetlerindeki fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmek amacıyla, ülkemizdeki 30 (Otuz) Su ve Kanalizasyon İdaresinin 23’ünde uygulanan aylık TÜFE oranının tarifeye yansıtılması uygulamasına 2023 yılı Ocak ayında geçmiştir. Tarifelere aylık TÜFE oranının yansıtılması konusunun ülkemizde sadece Eskişehir’de uygulanıyor algısının yaratılması ve ülkemizde en yüksek tarife olduğunun iddia edilmesi tamamen gerçek dışıdır. İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Mersin, Samsun, Denizli, Sakarya, Balıkesir, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirlerde su fiyatları şehrimizden çok daha yüksek olup, bu şehirlerdeki kademeli tarife uygulaması nedeniyle belirli bir metreküp üzerindeki ücretler de çok daha fazladır.

İçme ve kullanma suyu tarifelerine 2023 yılı içerisinde söz konusu haberlerde belirtildiği gibi yüksek oranlarda güncelleme yapılmamış, yıllık enflasyonun altında (%60 civarında) güncelleme yapılmıştır. Kaldı ki bu oran, TÜİK tarafından 2023 yılı için açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine göre yıllık Su Temin Sektörü İmalat Endeksi’ndeki  %66,97’lik artış oranının da altında kalmaktadır.

İçme ve kullanma suyu arıtma maliyetleri arıtılan suyun kalitesine ve şehrin coğrafi koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi illerde su kaynağının bulunduğu noktadan şehir şebekesine verilmesi işlemi enerji maliyeti olmadan sağlanırken, kimi illerde su kalitesi kötü olup arıtma sistemlerinin kurulması, işletilmesi maliyetleri oluşmakta, kimi illerde de Eskişehir örneğinde olduğu gibi su kaynağından suyu arıtmaya enerji harcayarak alıp, arıtıldıktan sonra şehrin belirli bölgelerindeki depolara suyun terfi edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Yani her ilin su üretim ve dağıtım maliyetleri birbirinden çok farklıdır.

ESKİ Genel Müdürlüğü; Eskişehir’in olumsuz coğrafi koşullarının yarattığı ilave maliyetlerin yanı sıra, ülke genelindeki en düşük kaliteye sahip sulardan birini arıtıp, kalitesini en üst seviyelere çıkartmaktadır. Şehrimizde içme ve kullanma suyu tarifesi hem maliyetine göre hem de ülkemizdeki diğer Büyükşehir Su idarelerinin fiyat tarifelerine göre en uygun haliyle halkımızın hizmetine sunulmaktadır.

Şu da unutulmamalıdır ki; ESKİ Genel Müdürlüğü 2560 Sayılı Kanuna tabi bir kamu kuruluşu olup, tüm faaliyetleri, gelir ve giderleri Sayıştay ve Bakanlık tarafından denetlenmektedir.  Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

Editör: Mustafa YILDIRIM