Kesikbaş’tan Ataç'a hayırlı olsun ziyareti Kesikbaş’tan Ataç'a hayırlı olsun ziyaretiAnayasa Mahkemesine başvuru yapılmıştı
Erzincan İliç Çöpler altın madeninde yaşanan siyanürlü pasa dağında gelen çökme sonucu işçilerin toprak altında kalması üzerine açıklama yapan Filiz Fatma Özkoç, “Siyanürlü çözeltinin Fırat nehrine karıştığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Siyanürlü toprağın altında kalanların bir an önce kurtarılmasını umuyoruz. Aynı işletmede 21 Haziran 2022 yılında siyanür çözeltisi taşıyan boru patlamış ve 210 m3 siyanür çözeltisi toprağa karışmıştı. Daha sonra Eylül 2022 de tekrar üretim izni aldı. Çevre Aktivisti Sedat Cezayirlioğlu uluslararası Ceza mahkemesi (UCM) ne başvurmuştu. Ayrıca Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) biri 2. Kapasite arttırımı ile ikincisi ÇED gerekli değildir ile ilgili olarak 06 Aralık 2023 de 2 adet dava açılmış ve Anayasa Mahkemesine işletilen Altın madeninin özel yaşamı ve sağlığı tehdit ettiği iddiası ile yapılan başvuruda yurttaşı haklı bularak ihlal ve yeniden yargılanması kararı vermişti” şeklinde konuştu. 
Kaza değil, çevre katliamı
Çöpler altın maden işletmesi Anagold’un 7,2 milyon dolar vergi borcunun silindiğini de hatırlatan Özkoç, “Son yıllarda Türkiye’nin hemen her yerinde olduğu gibi, Eskişehir’imiz de kar etmek dışında hiçbir amacı olmayan madencilik şirketlerinin hedefindedir. Bu şirketler, bitmek bilmez kar hırslarıyla milyonlarca insanımızın yaşam alanını, suyunu, toprağını, doğasını ve nihayet yaşamlarını hiçe saymaktadırlar. İliç’te olan bir kaza değil çevre ve yaşam katliamıdır.” dedi. 
Kaymaz’da da aynısı yaşanacak
Eskişehir Kaymaz’da yapılmaya çalışılan 3. Atık barajında da aynı katliamın er ya da geç yaşanacağını belirten Özkoç, “Yine Cengiz Holding tarafından 713 hektarlık yani 941 futbol sahası büyüklüğünde, 180 milyon ton kazı yaparak, patlatmalı ve açık alan işletmeciliği, siyanürlü yığın liç yöntemi ile Altın-Gümüş çıkartacak olan Atalan, Alpagut , Tekeciler de aynı katliam er ya da geç yaşanacaktır. Kaldı ki siyanürlü pasa, dik yamaçlı arazi olan Sarıcakaya ve çevresi ile Sakarya nehrini siyanürlü toprak ile er ya da geç zehirleyecektir.” ifadelerin kullandı. 
Mücadelemize devam edeceğiz
ESÇEVDER olarak kamusal ihtiyaçlar dışında bir amaca hizmet etmediği müddetçe maden çıkartılmasına karşı olmadıklarının altını çizen Özkoç, “Maden sahalarının ülkemize ve şehrimize vereceği zararlar göz önüne alınırsa bir avuç kişinin çıkarlarının ülke çıkarlarının önüne geçmemesi için mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna gururla açıklıyoruz.” dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM