Ayday, “29 Eylül 2023 tarihli Ulusal ve Yerel Basında Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’nin“Depreme karşı güvenli yer arayan şirketlerin tercihi: Eskişehir”başlığı ile ilgili açıklaması yer almıştır. Yazıda İstanbul depreminin etkilerinden uzaklaşmak isteyen şirketlerin Eskişehir’i tercih ettiğini belirtilmektedir. Yine yazıda “İstanbul depreminin etkisinden uzaklaşmak için güvenli liman olarak gördükleri Eskişehir’e gelmeye başladılar. Şirketler önemli birimlerinden başlayarak operasyonları şehrimize taşıyorlar. Bunun önümüzdeki aylarda daha da hızlanmasını bekliyoruz” demiştir.

Sayın Küpeli bir alt paragrafta ise, Eskişehir’in deprem riski bakımından da ikinci kategoride yer aldığını söylemektedir. Sayın Küpeli’nin Deprem Riski olarak belirttiği tanım Deprem Tehlike kategorisidir. 2019 yılında yeni Sayısal Deprem Tehlike Haritaları AFAD tarafından yürürlüğe girmiştir. Artık Eskişehir için Deprem Tehlikesi 2. Kategoride demek pek doğru değildir.

Sayın Küpeli’nin söylemlerinden Eskişehir’in Deprem bakımından tehlikesiz bir yerde olduğu önemle vurgulanmaktadır. Bu Doğru değil Yanlıştır.

Eskişehir Bölgesi’nin üretebileceği deprem büyüklüğü 6.4 civarındadır. Buna ek olarak, yine Eskişehir’in kuzeyinde Kuzey Anadolu Fayı Eskişehir’e 70 km; Eskişehir’in güneybatısında Gediz Fayı Eskişehir’e 90 km uzaklıktadır. Bu iki fayın üretebileceği deprem büyüklüğü 7’nin üzerindedir. Buralarda oluşacak depremi oluşturacak enerji otoyollardan-tren yollarından değil, doğrudan Eskişehir’e geleceği bilinmelidir. Yine Sayın Küpeli’nin açıklamasının ana unsuru olan sanayi tesislerinin zemini ve zeminin yeraltısu durumu deprem enerjisini bazı yerlerde 3-4 kat arttırdığı bilinmelidir.

Bu durumda Eskişehir il sınırları içinde bulunan sanayi tesislerinin İstanbul’daki bazı yerlerden deprem bakımından daha tehlikeli olabileceği bilinmelidir.

Gençler için gönüllülük söyleşisi Gençler için gönüllülük söyleşisi

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak Eskişehir Sanayisinin gelişmesini tüm Eskişehir’lilerle birlikte öncelikle isteriz. Fakat bu gibi durumlarda bilimsel verilere dayanmadan açıklamalar yapmanın ne gibi sonuçlar verdiğini en son 6 Şubat 2023 Depremleri sonrasında hep birlikte yaşadık ve gördük.

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu açıklamayı gerekli gördüğümü belirtmek isterim.