Daha önceki yıllarda da düzenlenmek istenen Octoberfest'e Vali Erol Ayyıldız döneminde de izin verilmemiş, festival iptal edilmişti. Yeni Vali Hüseyin Aksoy döneminde de Valilik tarafından alınan karar ile festivale yine izin çıkmadı. Festivalin düzenleneceğinin açıklanmasının ardından 10 Ekim tarihinde Eğitim Bir-Sen ve Yenilikçi Sendika şube başkanları tarafından yapılan ortak açıklama ile festivale izin verilmemesi istenmiş, festivalin iptali için valilik göreve davet edilmişti.

Yerel seçimde il ve ilçelerde kadınlara yer açın Yerel seçimde il ve ilçelerde kadınlara yer açın

KARARA ELEŞTİRİLER YÜKSELDİ

Valilik tarafından bugün yapılan yazılı açıklama ile festivalin iptal edildiğinin duyurulmasının ardından CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan yasak kararına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Belirli çevrelerin etkisi altında, “genel asayişin sağlanması amacı” gerekçe gösterilerek, festivallerin Valilik kararlarıyla yasaklanması, iktidarın yaşam tarzına yönelik müdahaleci yaklaşımını net bir biçimde gösteren uygulamalarıdır."

KARARDA KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Eskişehir Valiliği tarafından alınan yasak kararına yönelik yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile İlimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerindeki hükümler gereğince, İlimiz Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi sınırlarında yer alan Botanik Park içerisindeki işletmede 14 -15 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacağı öğrenilen festival (işletmenin ruhsatında kapasitesi ve çalışma saatleri belirtilmiş haklar saklı kalmak kaydıyla) Eskişehir Valiliğinin 11.10.2023 tarih ve 317 sayılı kararı ile 14.10.2023 tarihi saat: 00.01 ile 15.10.2023 tarihi saat: 24.00’a kadar (2) gün süre ile yasaklanmıştır."