Fotoğrafın konumu, Taşbaşı’n da eski Osmanlı Bankası binasının sağındaki boş arsadır. Zeytin Han’ın arka çıkış kapı yönüdür.

Gözden kaçırmayın

Şeker Fabrikası Kuruluş 5 Aralık 1933 Şeker Fabrikası Kuruluş 5 Aralık 1933

Solda görünen almaşık teknik duvar, Taşbaşı’nda Osmanlı Bankası binası güney sırt cephesidir. Duvar, o zamanki Osmanlı Bankasının Depo duvarıdır. Bina gurubu 1909 yılında inşa edilmiştir. Duvar günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Duvarın sağ dikine ayrıntısı kaba taş yontma ve formu değişmemiştir. Görülebilir.

Duvarın hemen sağından yukarıya doğru bir minare ve şerefesi görüntüsü vardır. Bu minare, 1922 yılında yıkımdan önceki Çarşı Cami minaresi ve şerefe üslubudur. Sağ uzakta görünen kırma anlı çatılar, Hamamyolu başındaki birkaç bitişik nizam sıra dükkânların çatılarıdır. En sağda bir çatı kapağının varlığı da referanstır.

Konum, bugünkü Camcılar ve Tuğlan Sokağın birleştiği yerdir. Arkası dönük oturan kadınların konumu, yıkılan eski Battalgazi Vergi Dairesinin şimdiki boş arsasına denk gelir.

Duvarın teknik yapısını tespit eden ve katkılarından dolayı Meral Nalçakan hocama çok teşekkür ederim.