UN Women Türkiye, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle geliştirilen Mor Haritam, İsveç’in İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla verdiği finansal destek ile hayata geçirildi. Harita, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İlçe Belediye Başkanları vebelediye bürokratları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Eskişehir Kültür ve Sanat Sarayı Opera Salonu’nda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında açılış konuşması yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuray Akçasoy, “Bu çalışma bize bir yol haritası sunmanın yanı sıra interaktif bir şekilde kadınların riskli bölgeleri bildirebilecekleri bir araç da olacak. Risk bildirilen bölgelerde belediyeler olarak üzerimize düşen görevlerini yerine getireceğiz. Yetkimiz ve imkânlarımız dışında kalan konular için farklı kurumlarla iletişime geçeceğiz. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimizi, Eşitlik Birimimizi, Aile Danışmanlığı Birimimizce sürdürülen kadını güçlendirme çalışmalarımızı yeni kurduğumuz Kadın Çalışmaları Müdürlüğü çatısı altında topladık. Mor Haritam Projesi de Müdürlüğümüzün çalışmalarından biri olarak şimdi hayata geçiyor. İsveç Büyükelçiliğinde, UN Women’da ve TESEV’de bu güzel proje için emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Eskişehir’in sosyo-ekonomik durumunu, eğitim durumunu, beşeri yapısını böyle incelikle ortaya koyan ve bize yol haritası oluşturacak verilerle buluşturan herkesin emeğine sağlık. Bu haritanın şehrimizi kadınlar için daha yaşanır bir hale getirmesini diliyorum” dedi.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necla Zarakol da toplantıda yaptığı konuşmada, “Son yıllarda dünyanın ortak sorunlarının çözümü için gelişmiş şehirlerarasında küresel işbirliğinin geliştirilmesi eğilimi güçlenince TESEV de çalışmalarında bu sorunlara katkı sunmaya yönelmiştir. Böylece çalışmalarımız daha iyi bir yaşam için toplumsal farkındalığı güçlendirmeye yönelik alanlara yönelmiş ve veriye dayalı karar alma mekanizmalarının oluşturulması için bir dijital araç oluşturmanın gerekliliği kabul edilmiştir” ifadesini kullandı.

UN Women Türkiye Program Yöneticisi Duygu Arığda, “Kadınların kamusal yaşama eşit ve güvenli bir şekilde katılabildiği daha kapsayıcı bir dünya için Mor Haritam’ı katılımcı bir araç olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri gibi hizmetlerini gösteren Mor Haritam, aynı zamanda belediyeye doğrudan geri bildirim verilmesine imkan tanıyarak Eskişehir’in kadınlar için daha eşit ve daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.Mor Haritam web sitesi, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve toplumun her kesiminin farklı ihtiyaçları ve önceliklerine uygun olarak tasarlanmış politikalar üretmek ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini bu yönde geliştirebilmesi için tasarlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mor Haritam uygulamasından elde ettiği verileri kullanarak toplumsal cinsiyete duyarlı yani toplumdaki herkesin farklı ihtiyaç ve beklentilerine, önceliklerine göre yeni hizmetler geliştirmeyi planlıyor. Haritada kadın muhtarlar ve kadın meclis üyelerinin yanı sıra “Riskli Bölgeyi Bildir” sekmesi de yer alırken, vatandaşlar bu sekme üzerinden yaşadıkları bölgedeki güvenli hissetmedikleri yerleri ve sorunları da belediyeye bildirebiliyor.

Editör: Mustafa YILDIRIM