Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde 2022 Yılı Bilim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Ödülleri Proje/Patent/Tasarım/Girişimcilik/İş Birliği Ödülü Kategorileri Ödül Töreni düzenlendi. Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu’nda 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü yapılan törene Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gürsoy Arslan ile Prof. Dr. Alper Çabuk, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abidin Kılıç, Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörü Prof. Dr. Servet Turan’ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan ve öğretim elemanları katıldı.

Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörü Prof. Dr. Servet Turan, “Bu, 2022 yılı içerisinde düzenlediğimiz ikinci ödül törenimiz. Biliyorsunuz Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak bizlerin farklı bir ödül sistemi var. Çoğunlukla belli bir çıta belirliyoruz ve o çıtanın üzerine geçen öğretim elemanlarımıza kısa, orta ve uzun vadede göstermiş oldukları performans göz önünde bulundurularak ödül takdim ediliyor” dedi.

“Akademisyenlerin görevi sadece ders vermek değil, toplumun problemlerine çözüm üretmek”

 

Öğretim üyelerine ve yeni nesil üniversitelere önemli üç rol biçildiğini belirten Prof. Dr. Turan, bu rollerin; eğitim – öğretim, araştırma ve topluma hizmet hususlarından oluştuğunu vurguladı. Özellikle topluma hizmet konusunun son dönemlerde daha revaçta olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Turan, “Bu kapsamda biz, akademisyenlerin rollerine baktığımızda olayın sadece ders vermek olmadığı açıkça görülmektedir. Toplumun problemlerine çözüm üretmek gerekmektedir. Bu da proje esaslı araştırma ve iş birliklerinin uygulanması ve yaygınlaştırılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu iş birlikleri; birimler – bölümler arasında olabileceği gibi Üniversite – Sanayi ortaklıklarını, ulusal ve uluslararası ortaklıkları da kapsayabilir. Bu ortaklıklar sonucunda da girişimcilik, şirket kurma, lisansüstü öğrenci yetiştirme, makale ve patent tasarımı gibi farklı biçimlerde elde edilecek olan belirli çıktılar elde edilmektedir” dedi.  

“ESTÜ’nün hedefi araştırma alanındaki stratejik hedefi araştırma unsurlarını etkinleştirmek ve değer yaratan araştırma çıktılarını üretmek”

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin araştırma alanındaki stratejik hedefinin araştırma unsurlarını etkinleştirmek ve değer yaratan araştırma çıktılarını üretmek olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Turan, “Dolayısıyla baktığımızda ödül mekanizmamızın işleyişini de yine bu amaç çerçevesinde kurguluyoruz. Bu konuda da önemli hedeflerimiz; mevcut araştırma altyapısının verimliliğini artırmak, araştırma çıktılarının niteliğini artırmak, çıktı ve etki odaklı iş birliği ağlarını geliştirmek ve kurum dışı bütçe sayısını ve iş birliğini artırmak şeklinde özetlenebilir. Ana teması, teknolojik bilgilere verilen patent ödülü olan bugünkü ödül törenimizde de ele alındığı üzere ‘Elimizde çok iyi teknolojik bilgiler var. Biz bu bilgilerle ne yapabiliriz?’ düşüncesinden hareketle bu bilgilerin makale ve patent halinde değerlendirilmesi amacıyla harekete geçmiş bulunuyoruz. Makale yazarken, ‘Bu çalışma patente dönüştürülebilir mi? Bu çalışma kapsamında üniversite – sanayi iş birliği sağlanabilir mi?’ şeklinde hedefler belirmememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Hedef öncelikli hedeflerinden birinin bir araştırma üniversitesi olmak ve araştırma yetkinliği açısından belli bir seviyeye gelmek”

Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi 2022 Yılı Bilim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Ödülleri Takdim Töreni’nin ilkinin 11 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildiğini belirterek, Proje/Patent/Tasarım/Girişimcilik/İş Birliği Ödülü Kategorileri Ödül Töreni’nin ise 2022 yılı içerisinde düzenlenen ikinci tören olduğunu belirterek söze başladı. “Araştırmayı ve araştırma ekosistemini güçlendirebilmek üzere bu ödülleri alan akademisyenlerimizin sayısını zaman içerisinde artırabilmek adına bu törenleri üç gruba ayırarak düzenliyoruz” şeklinde konuşan Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, hem farkındalığı artırmak hem tematik etkinlikler şeklinde yürütebilmek adına ödülleri temalara ayırarak organize etmek istediklerini de vurguladı. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin yola çıkarken hazırladığı 2021 – 2025 yılları stratejik planında da vurgulandığı üzere öncelikli hedeflerinden birinin bir araştırma üniversitesi olmak ve araştırma yetkinliği açısından belli bir seviyeye gelmek olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu hedeflerimizin gereğini yerine getirebilmek için hedeflerimizi ve yol haritamızı da bununla uyumlu hale getirmek gerekiyordu. Bu kapsamda ödül yönergemiz araştırmacılarımız için önemli bir motivasyon unsuru hiç kuşkusuz. Ama diğer taraftan birbiriyle konuşan mevzuatlarımızın da olması önemliydi. Bunlardan bir tanesi Atama – Yükseltme Kriterlerimiz, bir diğeri de Lisansüstü Eğitim – Öğretim Sınav Yönetmeliği. Burada da yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz bu sistemin önemli birer parçası olarak yer alıyor. O yüzden orta vadeli, kısa vadeli ve uzun vadeli performansları da değerlendirebilmek, önemliydi. Öğretim üyelerimizin dışındaki öğretim elemanlarımızı da sürecin içerisine katabilmek adına kapsayıcılık ilkesi de oldukça önemsediğimiz bir husustu. Öğretim elemanlarımız, öğretim üyelerimiz ile yarışabilecek durumda olmadıkları için bunun için de ayrı bir kategori belirledik. Günün koşullarına ayak uydurabilmek amacıyla bir taraftan yol alırken diğer taraftan bu mevzuatlarımızı da zaman içerisinde güncelliyoruz”

“Toplum için değer üretmek ve bunları iş birlikleriyle yapıyor olmak oldukça kıymetli bir unsur”

Zaman içerisinde Eskişehir Teknik Üniversitesi yayın, atıf, proje, patent ve iş birliklerine yönelik sayılarının da artış gösterdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, “Bu durum da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Umarız uzun yıllar bu etki düzeyi de artarak devam eder. Toplum için değer üretmek ve bunları iş birlikleriyle yapıyor olmak oldukça kıymetli bir unsur. Bugünkü toplantıya katılanların oldukça şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu, nadir karşılaşılan bir başarı öyküsü aslında. Patent sayılarımızı yavaş yavaş artırmaya başladık ama asıl önemli ve kıymetli olan üretilen bu patentlerin ticarileşmesi, ülkemiz için gerçek anlamda bir ekonomik değer yaratabilmesi. O nedenle başından bu yana bir başarı hikayesi aslında. Bir ekosistem yaratabilmek ve bu ekosisteme mümkün olduğunca çok sayıda hocamızı katıyor olabilmek asıl başarı ölçütüdür” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından proje/patent/tasarım/girişimcilik/iş birliği ödülü kategorilerinde ödüllerini almaya hak kazanan öğretim üyelerine Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu tarafından sertifikaları takdim edildi.

Ardından Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ferhat Kara söz aldı. Patentlerin ticarileştirilme süreçleriyle ilgili bir sunum yapan Prof. Dr. Kara, Eskişehir Teknik Üniversitesi 2021-2025 yılları stratejik planında da yer aldığı üzere Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin değer yaratan bir üniversite olma vizyon ve misyonuna sahip olduğunu vurguladı. Topluma hizmet politikasının temelinde girişimciliği ve toplumsal kalkınmayı desteklemek olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kara, “Bu kapsamdaki diğer amaçlarımız arasında; toplum için sürdürülebilir değer yaratmak,  üniversite kaynaklı girişimciliği teşvik etmek gibi konular bulunmaktadır. Dolayısıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak değer yaratma konusunda topluma dokunmamız gerekiyor” dedi.

Tören Sonrasında ESTÜ Türk Sanat Müziği Korosu’nun Türk Sanat Müziği konseri Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu’nda dinleyicilerle buluştu.

Ödül almaya hak kazananları görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Editör: Mustafa YILDIRIM