Kalede yapılan arkeolojik kazılarla birlikte 3 yılda yaklaşık 700 adet sikkenin bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:
“Osmanlı kroniklerinde yer alan verilerin bir şekilde ispatı da çok önemli. Bu noktada kazıların başlamasından itibaren çıkan veriler çok anlamlıydı. Son 3 yılda 700 civarında sikke tespit edildi. Bu sikkelerin büyük bir çoğunluğu tarihi kaynaklarda verilen bilgileri doğruladı. Henüz Osman Gazi ve Orhan Gazi’ye ait sikke olmamasına karşın, I. Murat dönemine ait çok yoğun bir buluntu grubu var. Kazılar aralıklı olarak 20 yıldır devam ediyor. Başlangıcından bugüne kadar gelişen süre içerisinde kalenin yüzde 10’luk bir kısmı açığa çıktı diyebiliriz. Bu arkeolojik çalışmalar hem zaman hem de iş gücüyle orantılı olarak devam ediyor. Karacahisar Kalesi’ndeki mevcut bulgular, arkeolojik olarak tespit edilenlerden ibaret.”