Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak çalışanların enflasyon karşısında ezildiğini belirterek şunları söyledi; “Ülkemiz ekonomisinde son dönemde yaşanan değişimlere bağlı olarak üst üste açıklanan yüksek enflasyon oranları, marketlere, pazara, yaşam alanlarımıza yansırken tükettiğimiz tüm temel ihtiyaçlarımıza gelen zamlar biz emekçileri olumsuz yönde etkilemiş, yaşam kalitemizi düşürmüş, geçinemez, barınamaz hale getirmiştir. Maaşlarımızda alım gücümüzü rahatlatacak herhangi bir iyileştirme olmamış, 2023 yılı Kamu Çerçeve protokolü imzalandığından bugüne bugün açıklanan Ocak ayı enflasyonu ile birlikte enflasyon oranları %50 yi aşmıştır.

Bu gelişme üzerine Türk-İş Ankara’da acil Kamu Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıp toplantı “Eylemlerin daha fazla ses getirmesi adına eylemlere Türk-iş tarafından devam edilecek ve 29.01.2024 tarihinde eylem kararları kamuoyuna açıklanacak” kararı ile sonuçlanmıştır. Ancak 29.01.2024 tarihinde tüm işçilerin beklediği eylem kararları yerine “ek çerçeve anlaşma protokolü” ile %32. 57 lik kabul edilemez bir oran açıklanmış ve özellikle savunma sanayiinde çalışan biz emekçileri büyük hayal kırıklığına uğratmıştır.

Daha öncesinde defalarca kez kamuoyuyla ve üyelerimizle paylaştığımız gibi tekrar ifade etmek isteriz ki kamu çalışanları özellikle temsil ettiğimiz Milli Savunma işyerlerinde çalışan üyelerimiz mali durum açısından en zor günlerini yaşamaktadırlar. Son yıllarda artan enflasyona bağlı olarak ülkemizde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ve maaşlarımızda yaşanan erime ortadadır. Alım gücümüz her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Son 20 yıldır enflasyon karşısında eriyen maaşlarımız yoksulluk sınırının altında kalmaya başlamış, maaşlarımızın açlık sınırı ile arasındaki makas neredeyse tamamen kapanmıştır. Her ay işçinin emekçinin maaşı eline geçmeden yüksek enflasyon, vergiler ve sürekli çarpıtılan TUİK rakamları karşısında eriyip gitmektedir.

Yıllardır hem üretirken hem tüketirken ağır vergi yükü altında ezilen çalışanlar için vergi diliminin %15 de sabit tutulma vaadleriymiş, reel anlamda enflasyon çalışanları ezmiş enflasyonun üzerinde zammış hepsi unutulup gidiliyor her nedense. Son yıllarda gerek ülkemizde yaşanan olaylara karşı tutumlarda gerekse sendikacılık hayatındaki erozyonda aktif rol oynayamayan Türk-İş in işçiden yana irade koyacağına maalesef gerçekçi üye işçiler bile ihtimal vermiyordu. Ve bu ihtimal yine gerçek oldu!. Yönetimsel anlamda hiçbir sorunu çözemeyen Türk İş’in işçi sorunlarını çözmesi beklenmediği gibi kayıkçı dövüşündeki gibi kürekler işçinin kafasına inerken kendisinin Hükümetin kayığından inmeyeceğini maalesef bir kez daha göstermiş oldu.

  Değerli Basın Mensupları, Sayın Kamuoyu;

Bizlere verilen ve kamuoyuna yansıtıldığı gibi zam oranları yüzde 32,57 değildir. Yalnızca Ocak, Şubat aylarında ortaya çıkacak enflasyonun belirli bir kesim işçiye iadesidir ki o da bugün açıklanan rakamlar ile ortaya çıkmıştır yalnızca yüzde 10 civarında kalacaktır. Bu nedenle emekçilerin hiçbir talebini karşılamayacak yarasına merhem olamayacak bu rakamların tekrar ele alınması gerekmektedir. Buradan hükümete çağrımız ivedilikle ek protokolün tekrar gözden geçirmeleri ve gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, kabul edilebilir bir oransal refah payı ve seyyanen artışı yapmalarıdır. Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olmuştur.

Biz Türk Harb İş Sendikası işçileri olarak insanca yaşayacak ücret politikasını dönülmesini istiyoruz. Asgari ihtiyaçlarımızın karşılanacağı evrensel haklarımızdan en temel hakkımız olan, “Temel ihtiyaçların karşılanma hakkının karşılığını bulmasını istiyoruz.

İşte bu noktada son günlerde yaşananların “işçilerin ve çalışanların hakkına net bir saldırı” olduğunun bilincinde olarak sendikaların ve tüm demokratik örgütlerin ortak ve birlikte mücadelesinin güçlü bir sese dönüşmesi için tüm olanakların sonuna kadar kullanılması zorunluluğunu herkese hatırlatmak istiyoruz. Olması gereken tüm sendikaların, bu tehlikeli yaklaşıma karşı kitlesel tepkilerini ortak, sürekli ve etkili olarak dile getirmesidir. Son yıllarda gerek ülkemizde yaşanan olaylara karşı tutumlarda gerekse sendikacılık hayatındaki sorunların çözümünde başarı sağlayamayan sendikalar için de bu durum önemli ve tarihi bir fırsattır.  

Bu nedenle bizler kurullarımızla üyelerimizle birlikte üyelerimizi rahatlatacak insan onuruna ve mesleki etiklerine uygun ücret politikaları tavizsiz hayata geçirilinceye kadar hukuki sınırlar içerisinde üretimden gelen gücün kullanacağımızı Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şubesi olarak üyelerimizin beklentilerini karşılamaya yönelik eylemlerimize ve taleplerimize devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz.”

MİLLİ JET KAAN İLK KEZ HAVALANDI MİLLİ JET KAAN İLK KEZ HAVALANDI

 

Editör: Mustafa YILDIRIM