Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Devrimci lider Chavez bu gün yok artık. Chavez ‘i bizler ve halkı çok sevdi. . Onun insanlığa verdiği değer ve yürekli duruşu Sosyalist, Sosyal adalet savunucusu lider oluşu Dünya lideri olmasına tüm Dünya Halklarının Haklarına sahip çıkması Hepimizin Umudu olmuştu.

Evrensel gazetesi Venezuela’da CHAVEZ döneminde neler olduğunu çok güzel açıklamış bende sizlerle aynı şekilde paylaşıyorum.

VENEZUELA’DA CHAVEZ DÖNEMİNDE NELER OLDU?

*Venezuela ekonomisi on yılda yüzde 47.4 büyüdü. Sadece 2012 ilk döneminde büyüme oranı yüzde 5.6 olarak açıklanmıştı. 

*Yerel sorunlarla ilgilenen 30 bin yerel halk konseyi oluşturuldu, halkın sosyal sorunların tespit ve çözümüne doğrudan katılımı sağlandı. 

*Son on yılda sosyal hizmetlere ayrılan bütçe yüzde 60.6 oranında artırıldı. (772 milyon dolar) Bütçenin yüzde 42.3’ünü sosyal yatırımlara ayrıldı. 

*Eşitsizlik yüzde 54, yoksulluk yüzde 44 oranında azaldı. 1996 yılında yüzde 40’a ulaşan aşırı yoksulluk oranı yüzde 7.3’e düşürüldü. 

*İşsizlik yüzde 11.3’ten yüzde 7.7’e düştü. Sosyal güvenceye sahip olanların sayısı üç kat arttı. 

*Misyon adı verilen sosyal programlardan 20 milyon Venezuela vatandaşı yararlandı. 

*Chavez öncesinde ciddi bir sorun olan okuma-yazma sorunu UNESCO verilerine göre tamamen ortadan kalktı. 

*Parasız eğitim sayesinde bugün Venezuelalı anaokul yaşındaki çocukların yüzde 72’si anaokuluna gidiyor, ilköğretimde okullaşma oranı yüzde 85. 

* Binlerce yeni okul inşa edildi. Devlet okullarında öğretmen sayısı beş kat arttı, 65 binden 350 bine ulaştı. 

*Bolivarcı Üniversiteler adıyla yeni ve ücretsiz üniversiteler kuruldu. Üniversiteye devam eden gençlerin oranı yüzde 83’e yükseldi ve bu bakımından Venezuela Latin Amerika’da ikinci, dünyada ise 15. sırada bugün. 

*1998 yılında nüfusun yüzde 21’inin yetersiz beslenmeden mustarip olduğu ülkede, bu oran yüzde 5’e indi. Gıda tekellerinin pahalı ürünleri karşısında, üretimi ucuz gıdaların satıldığı MERCAL isimli süpermarket zinciri oluşturuldu. 

*1980’lerde gıda ürünlerinin yüzde 90’ı ithal edilirken bu oran yüzde 30’a düşürülmüş durumda. 

*Bugün 4 milyonu çocuk 5 milyon Venezuela’lıya okullarda ücretsiz gıda sağlanıyor. 

*Son bir buçuk yılda yoksullar ve orta gelirliler için 250 bin ucuz konut üretildi. 

*Çocuk ölümlerinin oranı binde 25’ten binde 13’e düşürüldü. 

*Nüfusun yüzde 96’sının temiz suya ulaşımı sağlandı. 

*1998 yılında 10 bin kişiye düşen doktor sayısı 18’den 58’e yükseldi. 

*Sadece Barrio Adentro isimli ücretsiz birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti verilmesini içeren programla ülkeye gelen 8 bin 300 Kübalı doktor, 7 bin klinik kurdu, bu kliniklerde 1.4 milyon insanın hayatı kurtarıldı. 

*Son 6 yılda 19 bin 840 evsiz sokakta yaşamaktan kurtarıldı. 

*Özel sübvansiyonlar sayesinde normal fiyatların yüzde 34-40’ı arasında daha ucuz satış yapan kamu eczaneleri ağı oluşturuldu.