Prof. Dr. Günay, ‘’Ebe ve hemşireler haftası münasebeti ile bu organizasyonda bulunduğunuz ve katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ebelerimizin ve hemşirelerimizin bu kıymetli haftasını kutluyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün buraya daha dün yasalaşan Sağlık çalışanlarına karşı yapılan suçlara ilişkin şiddet ve malpraktis konuları ile ilgili düzenlemeyi meclisten geçirerek gelmiş olmanın mutluluğu ve huzuru içindeyim. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Umuyorum ki bu kanunu uygulayacak şiddet olayları bir daha asla yaşanmaz. Sağlık çalışanlarımızın özellikle pandemi döneminde ortaya koydukları üstün gayret ve özverinin farkındaydık. Sağlık çalışanlarına şiddet ve malpraktis konuları üzerine kararlılıkla gittik ve kararlı bir şekilde mücadele ettik. Ve bu konuyu yasalar ile koruma altına aldık. Sağlık çalışanlarımıza şiddet kabul edilebilir bir durum değil. İlgili bakanlıklarımız ortak çalışmalarını yaptılar ve kanun meclisten dün geçti. Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi kabul edildi, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.’’ Şeklinde açıklamada bulundu.

ŞİDDET TOPLUMSAL BİR SORUN VE ÇÖZÜMÜ DE TOPLUMSAL MÜCADELE

Prof. Dr. Günay, ‘’ Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’da siz kıymetli çalışanları için, sağlık çalışanlarımızın her birinin hakları için üstün bir gayret ve çaba içerisinde. Dün kendisini makamında ziyaret etme fırsatım oldu, hepinize selamlarını iletmemi istedi. Sizlerin huzurunda emekleri ve destekleri için kendisine teşekkürü bir borç biliyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart’taki iradeleri ile başlayan bu süreçte en büyük destekçimiz olduğu için şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemenin yanı sıra Kadına şiddet konusunda da birçok düzenleme gerçekleştirildi. Burada da gördüğüm üzere hem sağlık çalışanı hem kadın popülasyonu oldukça fazla. Hiçbir kadının asla yaşamasını istemediğimiz kadına şiddet konusunda sıfır tolerans ile devam ettiğimiz bu yolda. Hem sağlık çalışanı olarak hem kadın olarak Sizleri iki kere yasalarla koruma altına almaya gayret ettik. Şiddet maalesef toplumsal bir sorunumuz ve toplumsal mücadele ile inşallah birlikte üstesinden geleceğimiz konular arasında. Herkes bu konu ile alakalı kendinde bir sorumluluk hissetmeli ve bu mücadelede en etkin şekilde yer almalı. Sözlerime son verirken tekrar kadına şiddet ve sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili yasalaşan kanunun hayırlı olmasını temenni ediyor. Ebe ve hemşirelerimizin bu kıymetli günlerini kutluyorum. ‘’

KABUL EDİLEN KANUN MADDELERİNİ PAYLAŞTI

Prof. Dr. Günay, kabul eden kanun maddelerini, ‘’Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi kabul edildi.

·        Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.

·        Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak.

·        Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi de kabul edildi

  • Kanuna göre, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.
  • Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek. Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan rücu davalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kurulu'na başvurması için davacıya iki aylık süre verilecek. Başvuru yapılmaması halinde dava usulden reddedilecek.
  • Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.’’ Şeklinde sıraladı.
Editör: Mustafa YILDIRIM