Odunpazarı Kent Konseyi’nin yürütme kurulunda bulunduğu ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru’nun 26.Dönem Başkanlığını yaptığı Türkiye Kent Konseyleri Platformu Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili bir basın açıklaması yayınladı. 

Odunpazarı Kent Konseyi’nin yürütme kurulunda bulunduğu ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru’nun 26.Dönem Başkanlığını yaptığı Türkiye Kent Konseyleri Platformu Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili bir basın açıklaması yayınladı. 

Açıklama Şöyle; 

Son yıllarda emperyalistler arasında artan hegemonya savaşları ve silahlanma yarışı Ukrayna krizinde savaşa dönüşmüştür.

Tüm gelişmeler çatışmaların kısa sürede sonlanmayacağını, emperyal güçlerin dünya sisteminde lehlerine sonuçlanacak değişiklikler için düğmeye bastığını göstermektedir.

Emperyalist çıkarlar, yayılmacı ve sömürgeci hevesler savaşla sonuçlanmıştır.

Ne yazık ki, tüm savaşlarda olduğu gibi en büyük bedeli ezilenler, emekçiler ödemektedir. Ukrayna krizinde de daha şimdiden yerleşim yerleri bombalanmaya başlanmış, çok sayıda çocuk ve kadın olmak üzere, siviller  yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır.

Oysa krizin tek masumu bölgede yaşayan halklar ve emekçilerdir. Bu nedenle geçmişten bu yana emekçiler ve ezilen halklar savaşa karşı barışı savunurken, emperyalistler sömürüyü ve savaşı varlıklarının temeli olarak görmüştür.

Ukrayna ve Rus halkları kardeştir. II. Dünya Savaşında Alman faşizmini durduran bu iki halkı savaştıran milliyetçi ve yayılmacı politikalar bir kez daha yenilecektir. Bizler biliyoruz ki;

● Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!

● Savaş çocukların ölmesi demektir!

Kalkınmacı demokrasinin Yolu, Katılımcı Parlamenter Sistemden Geçer Kalkınmacı demokrasinin Yolu, Katılımcı Parlamenter Sistemden Geçer

● İnsanlık suçu olan savaşlarda kadınlar en büyük bedeli ödeyenlerdir.

● Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek artması demektir!

● Savaş, emekçilerin ekmeğinin küçülürken zenginlerin kasalarının dolması demektir!

● Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması demektir!

● Savaş, iktidarların baskı politikalarına kılıf uydurulması demektir. İnsan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır! Çevrenin, doğanın tahrip edilmesi demektir!

Savaş sürdükçe onlar kasalarını dolduracak, halk yoksulluğa mahkûm olacaktır! Bahsedilen ekonomik yaptırımlardan iddia edildiği gibi bankalar, sermaye değil en fazla yoksul haklar, emeği ile geçinenler etkilenecektir.

Savaşı durdurmak için geç değil, barış hemen şimdi!