Alevi toplumuna yönelik nefret ve ayrımcılık söylemlerinde bulunan İlahiyatci Prof. Dr. Hayrettin Karaman' a adliyenin önünde Eskişehir Hacıbektaş-i Veli Derneği, Vakfı ve Alevi Dernekler Platformu olarak suç duyurusunda bulundular. Adliye önünde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "

Zahit bizi tan eyleme

Hak ismin okur dilimiz

Sakın efsane söyleme

Hazrete varır yolumuz

Bir düşünün ki eline kalbine götürüp her dua edişinden sonra ‘’Allah Allah’’ diye mühürleyen bir kesim, nasıl bir gaflettir ki ‘’İslam’’ olmamakla ve ‘’Yalan’’ ile suçlanır. Üstelik bu yapılırken ‘’ Bezm-i Elest’’ işaret edilir. Aklımızla dalga geçilmesine dilimiz döndüğünce cevap vermeye çalışıyoruz. Fakat inancımıza ve topyekûn hepimize yapılan bu saldırıya kayıtsız kalmamız mümkün değildir.

Geçtiğimiz günlerde ‘’…Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançlara ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez.’’ Diyerek Alevi inancına mensup erkekleri işaret eden İlahiyat Profesörü Hayrettin Karaman’ı bu ayrıştırıcı üslubu için kınıyoruz. Bu ve benzeri tavırları reddediyoruz.

Yine ‘’ Yalan söylemek ta bezm-i elestten beri insanoğlu ile beraber yürüyen bir olgudur.’’ Diye cümlesine başlayan, bir siyasi lideri eleştirmek için şeytandan dem vurup tüm Alevilere iftira atan Hüseyin Besli’yi Alevileri ‘’çifte kavrulmuş yalancı’’ sıfatına bürümesine ‘’ Kaç kez kavrulmuş ne’’ benzetmesi yapabileceğimizi ‘’Yaratılan herkese ve her şeye’’ saygımızdan, sevgimizden dolayı bulamadık.

Bu tür ayrıştırıcı, ötekileştirişi söylem ve eylemlerin çağımıza ve insanlığa yakıştığını nasıl kabul edebiliriz? İnanca ve topluma yapılan saldırılar, karşısında hep dik duracağız.

Hacı Bektaş-i Veli’nin  yetmiş iki milleti bir gören ve  her millete yönlendirdiği ‘’ Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda’’ sözüyle tüm toplumu  birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Yunus Emre’nin ‘’ Gelin  canlar bir olalım’’ sözüyle selamlıyoruz.

 

Bu anlamda Kul Hasan’ın söylemiş olduğu nefeste belirttiği üzere;

Eşrefoğlu al haberi
Bahçe biziz gül bizdedir
Biz de Mevla'nın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir

Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennetteki on dört ırmak
Coşkun akan sel bizdedir

Adem vardır ismi semiz
Alır abdest olmaz temiz
Halkı tan eylemek nemiz
Cümle küstahlık bizdedir

Arı vardır uçup gezer
Teni tenden seçip gezer
Canı bizden kaçıp gezer
Arı biziz bal bizdedir

Kimi sofu kimi hacı
Cümlemiz Hakk'a duacı
Resulüekrem'in tacı
Aba hırka şal bizdedir

Biz erenler gerçeyiğiz
Has bahçenin çiçeğiyiz
Hacı Bektaş köçeğiyiz
Edeb erkan yol bizdedir

Kuldur Hasan Dede'm kuldur
Manayı söyleyen dildir
Elif Hakk'a doğru yoldur
Cim ararsan dal bizdedir