Burada bir konuşma yapan  Eskişehir Kadın Platformu Başkanı Fatma Adar, “88.YILI Bugün, Cumhuriyet Devrimleri' nin en önemlilerinden birisi olan, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk’ ün önderliğinde 5 Aralık 1934’de, TBMM’ de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açılmış, kadınlar siyasal ve toplumsal yaşamda ki yerini almıştır.

Eşit yurttaşlık temelinde, insan hak ve özgürlüklerini önceleyen bir anlayışla, çağdaş medeniyete ulaşma çabası başlatılmış ve bu süreçte toplumsal yaşamın temel direği olan kadınlarımız ön plana çıkartılarak, kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır. Sonuçta kadınlar pek çok çağdaş ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Ancak, bugün ülkemizde kadınlar siyasi ve toplumsal yaşamda kadın-erkek eşitliği uygulamaları açısından, ne yazık ki çağdaş dünyanın çok gerisinde kalmıştır. Ülkemizde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı; aile içinde başlayarak, toplumun her alanın da var olmaya devam etmektedir.

Tarihsel, kültürel ve dinsel bir takım gerekçeler üretilerek, bugün kadınlar eğitimden, iş hayatından ve toplumsal yaşamdan uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Nüfusumuzun yarısını oluşturan bizler; karar alma organlarında, istihdamda, eğitimde, siyasette ve toplumsal yaşamda, aynı oranda temsil edilememekteyiz. Oysa nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın yaşamın her alanında eşit koşullarda yer alması çağdaş dünyanın olmazsa olmazıdır.

Bizler, Cumhuriyetin kazanımlarını özümsemiş yurttaşlar olarak ; Kadınların, Cumhuriyet devrimlerinden ve kazanımlarından asla ödün vermeyeceğini, Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının birey olarak var olduğu, özgürlüklerinin kısıtlanmadığı, bir Türkiye ve Dünya istediğimizi bugün bir kez daha dile getiriyoruz. Bu anlayışla; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yılında; kadın-erkek eşitliğinin, sosyal ve siyasal hayatta tam ve koşulsuz gerçekleştiği bir dünyayı birlikte yeniden inşa edeceğimize söz veriyoruz.”

Editör: Mustafa YILDIRIM