2 Nisan 2018 yılında 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile 4734 sayılı kamu ihale kanununun sözlesmeleri personel alımı şartnamesi içerisinde yer  alan Kamu Çalışanları 4 D işçi statüsünde daimi işçi kadrolarına geçişleri sağlanarak yaklaşık 450 bin işçi 1 Kasım 2020 itibariyle kurumlarına bağlı toplu iş sözleşmesi hükümlerinden faydalanmaya başlamışlardır

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ihale şartnamesi işçilik maliyeti %70 olarak temin edilen ve bu ibare den kaynaklı olarak, hastane Bilgi yönetim sistemi, kiralık araç şoförleri, yemekhane, karayolları müşavir firmalar, Kamu çağrı merkezleri, Kamu sosyal tesisleri ve Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan personeller kapsam dışı bırakılmıştır.

Kamu iktisadi teşekküllerinde ihdası sağlanan personeller için son 5 yılda 3 kez resmi Gazetede Genelge yayımlanmış olsada Emeklilik şartlarını yerine getiren personellerin yerine norm kadrolu personel alımı  yapılmamış olup alt işveren firmalarda birtakım özlük haklarından mahrum bir şekilde çalışmaya devam etmektedir

Yaklaşık 750 bin Kamu işçisini ilgilendiren 2023 ile 2025 yıllarını kapsayan Kamu Çerçeve protokolü 2023 Mayıs ayı itibariyle imzalanmış ve 20.Dönem Kamu Toplu iş sözleşmesi  kısa sürede bagitlanarak yürürlüğe girmiştir, 8 ay gibi kısa bir zaman diliminde 2024 yılı Ocak ayı itibariyle reel enflasyon verileri ile TÜİK verileri arasında yaşanan mağduriyet hat safhaya ulaşmış Yetkili sendikalar sosyal medya üzerinden yapılan baskılara kayıtsız kalamayarak ve Şubat ayı itibariyle Kamu Çerçeveye ek protokol yapılarak yeniden revize edilmiştir

Toplu Sözleşme gereği sözlesmesi Ocak ayı itibariyle  6 aylık enflasyon oranları %32,57 oranında uygulanacak olması  Kamu çalışanları arasında haksız bir rekabete yol açmıştır

Memur %49.25

Memur Emeklisi,%49.25

Asgarî ücrete %49.25 oranında zam yapılmış olup Kamu çalışanları %32.57 olarak sadece enflasyon farkı almıştır yapılan ek protokolün  Ocak ayında enflasyon farkı alan işçilere hiç fayda sağlamadığı gibi diğer yarısı için sağlanan denge ise 6 aylık enflasyon rakamları sonucu %23.47 ye olarak çıkmıştır,

Yetkili Ama Etkisiz Sendikalar tarafından yapılan ek protokol gereği %32.57 oranında Enflasyon farkı uygulanması imza altına alınmıştır

6 aylık enflasyon oranları %23.47 iken

Ek protokol gereği %32.57 oranında uygulanacak enflasyon farkı sonucu %9.1 gibi kazanım lanse edilse de gerçeği yansıtmadığını bilmekteyiz.

Biz Kamu işçileri yapılan bu ayrımından dolayı huzursuz bir bekleyişe sebeb olmuştur

Depremde,selde, yangında, pandemide, tarımda, ormanda, Enerjide, savunma sanayide, karayollarında en ön saflarda yer alan Kamu Çalışanları eşit işe eşit ücret verilmesini Kamu çalışanları arasında ayrım yapılmaksızın Memur ve asgari ücretliye verilen Zam oranının verilmesini 12 bin TL SeyyanenZam verilmesini talep etmekteyiz

Ülkemizdeki tamamı Kamu çalışanı olan 20 işçi platformu olarak ortaklasa yapmış olduğumuz müzakereler %49 oranında uygulanan zammın Kamu işçisine de uygulanmasini  ve 2023 yılı Yeniden Değerleme oranın artışının yansımaları nedeniyle Vergi Dilimi oranlarının yeniden revize edilmesini 213 sayılı Gelir Vergisi kanunun %5 i aşmayan kesirler dikkate alınmaz ibaresinin değiştirilmesini, Vergi yükü altında ezilen kamu Çalışanlarının Vergi Dilimi oranının %15 e sabitlenmesini talep eder

6356 sayılı sendikalar kanunu delegesyon sistemin kaldırılmasını Madde 18 deki üyelik aidat miktarlarının değiştirilmesini

Memurlarda olduğu gibi üyesi olduğu yetkili sendikaya aidat ödemesini,

696 Sayılı kanun hükmünde kararname ile kadroya geçirilen personellerin Anayasamızın 41.maddesi gereği Tayin hakkının verilmesi, eş aile anne Baba kavramlarının aile bütünlüğünün sağlanmasını talep eder ederiz,

5188 sayılı Özel güvenlik hizmetleri kanunu 34. Maddesinin revize edilmesi kimlik Yenileme sınav ücretinin kurumlar tarafından karşılanmasını sağlık sorunları ilişkin hükümleri tam yerine getiremeyen personellerin eğitim durumu na göre geri hizmette değerlendirilmesini

Boşanma için Anayasa Mahkemesi’nden müjde Boşanma için Anayasa Mahkemesi’nden müjde

Çocuk Esirgeme kurumları kapatılıp ev sistemine gecildi.

O yıllarda alınan personeller 6098 sayılı borçlar kanunu ile çalıştırmaya başladilar

4857 sayılı iş kanununun geçerli olmasını talep etmekteyiz”

Editör: Mustafa YILDIRIM