“Yaklaşık sekiz milyonu aşkın engelli yurttaşlarımız  yaşamlarının; sosyoekonomik gerek istihdam gerek erişim gerek bilişim vb. birçok sorunlarının çözülme noktasından uzak üstüne üstlük mücadele ile kazanılmış bazı hakların geriye gittiğini görüyoruz. Engelli yurttaşların yaşamı sistemle bağımlıdır. Kapitalist sistem gerek çalışanlarda gerek emeklilerde ekolojiden alın sokak hayvanlarına kadar her birini aynı yerden yakalayıp yakmaktadır.

İşte bu bağlamda her kesimin sorununu ortak düşmanı kapitaliste karşı buluşup birleşmek zorundayız. DİSK Emekli-Sen bunu bir buçuk yıl önce ön görüp diğer sendika ve siyasi partilere rol model olmuştur.

Çocuklar depremzedelere kumbaralarını bağışladı Çocuklar depremzedelere kumbaralarını bağışladı

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla DİSK Emekli-Sen olarak ülkemizde ve dünyadaki tüm engelli mücadelesini devrimci duygularla selamlıyoruz.”