Levent Özbunar basın açıklamasında şunları söyledi;  “Çağdaş Mühendisler” grubu olarak TMMOB Eskişehir Şubesi Yönetiminde görev aldığımız süre içinde başarı çıtasını bir öncekinden daha yukarıya taşımak, meslektaşlarımız arasındaki dayanışma, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalıştık.Şubemizi yerel ve ulusal platformda en iyi şekilde temsil ettik.Kurulduğu günden bugüne, ister yönetimde olsun, isterse olmasın, Odamızın bugünlere ulaşmasında katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Çağdaş MühendislerGrubu olarak, Odamızın onurlu ve kararlı duruşunu sürdürmek, kamuoyundaki saygınlığını artırmak, her meslektaşımızı kucaklamak ve başarı çıtasını daha yukarıya taşımak için; önceki dönemde olduğu gibi, gelecek dönemde de var gücüyle çalışacak dinamik bir ekip oluşturduk.

Bu anlamda, 10. Dönem Yönetim Kurulu’nda görev alan tüm arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.  

'EMEKTEN, MESLEKTAŞTAN, ÇİFTÇİDEN, TOPRAKTAN, SUDAN,TEMİZ HAVADAN YANAYIZ'

Çağdaş Mühendisler olarak her zaman Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, bilimsel ve teknik doğruları kamuoyu ile paylaşmaya, emekten, meslektaşlarından ve çiftçilerden yana, üretim odaklı tarım politikalarını benimsemeye ve savunmaya, çağdaş, sosyal, laik, hukuk devleti anlayışının savunucusu olmaya devam edeceğiz.

Grup adına konuşan mevcut Şube Başkanı Levent ÖZBUNAR sözlerini şöyle sürdürdü:

“ODAMIZIN Temel ilkelerine bağlı kalarak, tarım sektöründeki gelişmeler, yeni teknolojiler ve üretim tekniklerinin izlenerek üyelerimize, meslektaşlarımıza duyurulması ve tanıtılmasına yönelik eğitim, çalıştay, panel ve kurs gibi etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir.

Şubemizin Çalışma Komisyonlarının faaliyetleri daha etkin hale getirilecektir.Yeni Çalışma Komisyonları oluşturulacaktır.

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Önce Meslektaş diyecek…Meslektaşlarımızın odamıza bağlılığını artıracak; yeni mezun meslektaşlarımızın odamıza üyeliğini teşvik edecek, çeşitli kurslar ile etkinlikleri, spor turnuvası, yemek, balo, kahvaltı, piknik ve geziler daha yaygın ve katılımcı bir anlayışla devam ettirilecektir.

Meslektaşlarımızın çalışma ortamının iyileştirilmesi, kamuda atama ve yükselme işlemlerinde kariyer-liyakat ilkesine uygun hareket edilmesi, nepotizm ve mobbing uygulamalarına karşı meslektaşlarımızın yanında yer alınması konularındaki kararlı duruşumuz devam edecektir.

Meslektaşlarımızın meslek onuruna yaraşır ücretlerle çalışmalarının sağlanması, emeklilik durumunda ortaya çıkan ekonomik kayıplarının önlenmesi için; ilgili makamlar ile genel merkez nezdinde girişimlerde bulunulacak ve mağduriyetlerin önlenmesi için çalışılacaktır.

Kamu yararına, doğru, bilimsel ve teknik verilere dayanarak en önemli doğal kaynaklarımız olan toprağımızın, suyumuzun, ormanlarımızın, mera alanlarımızın korunmasını sağlamak, yağmalanmasını önlemek; kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmış hak ve yetkilerimizi korumak ve kazanmak amacıyla, halkımız, üreticimiz, akademik odalar, diğer meslek odaları, firmalar, bayiler ve sivil toplum örgütleri ile mesleğimize ve odamıza yaraşır kararlılıkla beraber olmaya devam edeceğiz.

Ülkemiz ve Eskişehir tarımının sorunları ve çözüm önerileri konusunda; tarımın tüm paydaşlarını, meslektaşlarımız ve üreticilerimizle buluşturan, kongre, panel, konferans ve söyleşiler aracılığı ile kamuoyu doğru ve bilimsel verilerle aydınlatılarak, tarımsal üretimde, gerçeklerin, sorunların ve çözüm önerilerin tartışılmasına devam edilecektir.

Türkiye ve özellikle Eskişehir tarımını ilgilendiren konularla ilgili görüşlerimiz, hiçbir tereddüt ve endişe duyulmadan, bilimsel ve teknik doğrular ışığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kanunlara, planlara ve yönetmeliklere aykırı olarak hayata geçirilmek istenen her türlü uygulamaya karşı, toprağımız, suyumuz ve havamızı korumak adına TMMOB Odalarımız, Belediyelerimiz, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile ortak veya bireysel olarak, ülke tarımımızın geleceği için, yasal haklarımızı kullanmaya kararlılıkla devam edilecektir.

Mesleğimizin ve örgütlülüğümüzün yarınları, geleceğimizin garantisi olarak gördüğümüz gençlerimiz, Ziraat Fakültesi öğrencileri ve ZMO Genç Eskişehir üyesi öğrencilerimizin yanındaydık ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Donanımlı, girişimci, tarımsal etik değerleri özümsemiş, mesleğini, odasını ve ülkesini seven, oda aidiyeti yüksek birer mühendis olmaları için, bilimsel ve sosyal gelişimlerine her türlü katkıyı sağlamak adına “ZMO Genç Eskişehir” yapısı daha da güçlendirilerek, geziler, konferanslar, söyleşiler, paneller ve talep ettikleri tüm etkinlikler yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, odamızın imkanları ölçüsünde düzenlenecek ve önümüzdeki dönemde de desteklenmeye devam edilecektir.

Mesleğimiz ve meslektaşlarımızın kanundan gelen hak ve yetkilerinin kullanılması ve korunmasında; doğal kaynak talanının önlenmesinde, güvenli, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimin sağlanmasında, üreticilerin üretimden ve emekten gelen güçlerinin kullanılmasında, kısaca insanca yaşam haklarının elde edilmesinde, en önemli unsurun örgütlenme ve örgütlülük bilinci olduğu inancıyla;

Üyesine sahip çıkan, hak ve yetkilerini koruyan örgüt, örgütünü sahiplenen, örgütüne destek olan üye anlayışını, daha da geliştirmek için,

Tüm meslektaşlarımızla dayanışmayı artırmak, eğitim ve tarımsal üretime ilişkin sorunların çözümünde, daha fazla ortak çalışmalar yürütebilmek için,Ortak Akıl anlayışını tüm çalışmalarda benimsetmek için,

Geçmiş dönemde gerçekleştirdiğimiz gibi Üniversite, kamu kurum/kuruluşları,STK’lar ve özel sektörle olan iş birliğimizi, dayanışmayı daha ileriye taşıyabilmek için,

Üreticisinden Ziraat Mühendisine, tarımın tüm paydaşlarından ve halktan yana, üretim odaklı tarım politikalarının oluşturulmasını, bağımsız ve daha güçlü savunabilmek için,

Sahibi olduğumuz kentimizi, doğal kaynaklarımızı dolayısı ile ülkemizi korumaya devam edebilmek için,

Cumhuriyetimizin 100 yıllık ve Şubemizin 20 yıllık birikimiyle, Yönetimsel tecrübemizle 2024-2025 Dönemi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetimine adayız.

Tüm meslektaşlarımızı 09 Aralık 2023 Cumartesi günü Saat 11.00’deYunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Şubemizin Genel Kuruluna katılmaya; 10 Aralık 2023 Pazar günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında Şubemizde gerçekleşecek seçimde oy kullanarak demokratik haklarına ve odalarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Editör: Mustafa YILDIRIM