AHA ve BHA Nedir? AHA ve BHA Nedir?

M. Raif İnan: “Biyokömür, Aktif Karbon ve Hidrojen Üretimi Alanlarında Teknoloji ve Patent Geliştirme Çalışmalarımız Devam Ediyor”

 

M. Raif İnan, yenilenebilir enerji sektöründe yeni çalışmalara ve yatırımlara odaklanıyor. Bu alandaki çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten M. Raif İnan, stratejik bir sektör olarak öne çıkan yenilenebilir enerji alanına odaklandıklarını dile getirdi. Yenilikçi teknolojiler ve patentli ürünler geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

 

M. Raif İnan, yenilenebilir enerji alanındaki kaynak potansiyelini değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu alandaki potansiyelin oldukça fazla olduğunu belirten İnan, mevcut yenilenebilir kaynakları değerlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Bu alanda geliştirilen Atık ve Biyokütle Gazlaştırma Teknolojisinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

M. Raif İnan: “Atık ve Biyokütle Gazlaştırma Teknolojisi alanında patentli teknolojimizi geliştirdik.”

Dünya ekonomisini belirleyen en önemli olgulardan birisi olan enerji sektörü dediğimizde genel anlamıyla fosil yakıtların türevlerini anlarken, kurumlar giderek artan biçimde alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye başladı. Eşine az rastlanır şekilde denizdeki dalgalardan, okyanustaki g“Atık ve Biyokütle Gazlaştırma Teknolojisi” alanında patentli teknolojimizi geliştirdik. Gelgitlerden elektrik üreten jeneratörler, derin jeotermal kaynakların ısısını kullanan termal tesisler gibi pek çok yeni teknoloji bize yepyeni fırsatlar sunuyor. Kurumlar, enerji üretimi için yeni çözümler arayışına girdiler. 19’uncu yüzyıl ile başlayan endüstri devriminin en büyük sorunu olan çevresel etkileri bertaraf edecek teknolojilere yatırım yapılıyor. Prof. Dr. Murat Doğru ile Raif İnan, Enerji teknolojileri alanında yatırım kararı aldı. Bu alandaki çalışmalarından bahseden İnan;

“Stratejik sektör olarak gördüğümüz enerji alanında teknoloji ve inovasyona odaklandık. Artan dünya nüfusu paralelinde artan enerji ihtiyacı, küresel iklim değişikliği ve ekonomik risklere rağmen temiz enerjinin dünyada herkes için erişilebilir ve düşük maliyetli olması ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakılması gerekliliği tüm dünyanın en öncelikli konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Geleceğin enerji teknolojilerine odaklı Ar-Ge faaliyetlerini patentlere çeviriyoruz. Amacımız özellikle yenilenebilir enerji alanında Ar-Ge çalışmaları yaparak, yenilikçi teknolojiler ve patentli ürünler geliştirmek. Günümüzün en büyük sorunlarından birisi olan atık konusunda, “Atık ve Biyokütle Gazlaştırma Teknolojisi” alanında patentli teknolojimizi geliştirdik. Bu teknolojimizin yanı sıra, toprak iyileştirici olarak biyokömür, aktif karbon ve hidrojen üretimi alanlarında teknoloji ve patent geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunları da 2025 ile 2030 yılları arasında sonuçlandırıp ticarileştirmeyi hedefliyoruz.”

Editör: Mustafa YILDIRIM