Mucize yaratan esmalarEsma-ül Hüsna diye de bilinen Allah’ın güzel isimleridir. Kainatın bir yaratıcısı olduğuna inanan insanlar bunu madde özelliği taşımadığından idrak etmekte zorlanabilir. Bu yüzden yaratıcı ancak kainat ve insanla olan ilişkisi bakımından tanınabilir. Bu doğrultuda baktığımızda Esma-ül Hüsna bilgisi Allah-alem ilişkisine ışık tutar ve Allah’ı tanıtması açısından insanlara ışık tutar.

Esma-ül Hüsna Nedir?

 Esma-ül Hüsna kelimesi, Arapça’da isim kelimesinin çoğulu olan “Esma” ile en güzel anlamına gelen “Hüsna” nın bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Esma-ül Hüsna, Allah’ın 99 ismini ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Fakat Esma-ül Hüsna 99 isimle sınırlı değildir, derin anlamlar taşır.

 Esma-ül Hüsna Allah’ın 99 ismini temsil eder. Fakat Allah’ın isimleri sadece 99 tane ile sınırlı değildir. Sadece Kur’an’da geçen ilahi isimler 100’den fazladır ve hadislerde de Allah’a nisbet edilen başka isimler de mavcuttur. Esma-ül Hüsna bunların hepsini kapsamakla birlikte  terim olarak 99 ismi içermektedir.

Esma-ül Hüsna nedir diye merak ediyorsanız aşağıda bazıları sizler için sıralanmıştır.

·         1- Allah (C.C.)

·         2- Er-Rahmân

·         3- Er-Rahîm

·         4- El-Melik

·         5- El-Kuddûs

·         6- Es-Selâm

·         7- El-Mü’min

·         8- El-Müheymin

·         9- El-Azîz

·         10- El-Cebbâr

·         11- El-Mütekebbir

·         12- El-Hâlık

·         13- El-Bâri

·         14- El-Musavvir

·         15- El-Gaffâr

·         16- El-Kahhâr

·         17- El-Vehhâb

·         18- Er-Rezzâk

·         19- El-Fettâh

·         20- El-Alîm

Diğer Esma-ül Hüsna isimleri de Nicesey blogumuzda yer almaktadır.