Akar şöyle konuştu, “Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 yılı içinde tüm eğitim çalışanlarına 2şer tane başarı belgesi verdi. Toplamda 3 adet başarı belgesine sahip olanlar üstün başarı belgesi almaya hak kazanmıştır.

Üstün başarı belgesi sahibi olanlar ise aylıkla ödüllendirme için Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabilmektedirler.

Mevzuata göre üstün başarı belgesi sahibi olanlara aylıkla ödül vermek idarenin takdirinde olan bir durum olup bir yıl içinde ödül alabilecek kişi sayısı ise ildeki milli eğitim çalışanı sayısının binde 20'si ile sınırlandırılmıştır.

Ödül için başvuru yapan kişi sayısı il kontenjanın üstündeyse il milli eğitim müdürlükleri de kurulan bir komisyon marifetiyle değerlendirilmekte olup, o yıl için listeye giremeyenlerin sonraki yılda değerlendirilmeleri söz konusudur.

Durum böyleyken her biri ayrı ayrı üstün başarı belgesine sahip eğitimcilerimizin kota nedeni veya başka gerekçelerle maaş ödülü verilmeyip değerlendirmesinin önümüzdeki yıla bırakılmış olması hadisesinin yapılan haberlerle kamuoyunda farklı şekilde algılanmasına neden olunması bizleri de üzmüştür.

Mili Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’in 2022 yılında verdiği 2 başarı belgesinden sonra ilimizde toplam 1071 kişi aylıkla ödüle başvuru yapma hakkı kazanmıştır. Yukarıda izah edilen Mevzuat ışığında ilimizin ödül kontenjanı 2022 yılı için 238 kişidir, yani mevzuat gereği geri kalan 833 kişi üstün başarı belgesi sahibi olup önümüzdeki yıl tekrar değerlendirilmeye alınmalarında bir engel bulunmamaktadır.

Öncelikle mevzuatta yer alan ve bugün tartışmalara kapı aralayan ödül kotasının kaldırılması iş barışı, çalışma huzuru ve başarılı olan kişinin taltif edilmesi adına önem arz etmektedir.

Şu an hali hazırda çeşitli görevlerde çalışmaya devam eden ve çalıştıkları kurumlarda başarılı çalışmalara imza atan, geçmiş çalışmalarındaki başarılarından dolayı takdir ve taltif edilen içinde üyelerimizin de bulunduğu kişilerin isimlerinin basın aracılığı ile özensizce afişe edilmesi üzüntü vericidir.

Yetkililerle yaptığım görüşmelerde de dile getirdiğim üzere arkadaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi bizim için önem arz etmektedir. Sayın Milli Eğitim Bakanı tarafından ayrım gözetmeksizin herkese verilen başarı belgeleri ortada iken ödül kotası veya başka gerekçelerle oluşturulmak istenen algıya eğitimcilerimizin isimlerinin alet edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Eğitim-Bir-Sen olarak konunun takipçisi olmya, varsa bir mağduriyet giderilmesi için her türlü çalışmayı yapmaya ve eğitimcilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

Editör: Mustafa YILDIRIM