Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şubesi basın mensupları ile düzenliği buluşmada; daha çok öğrenciye burs verebilmek için Eskişehirlilere çağrıda bulundu.

 ÇYDD olarak laik, bilimsel ve karma eğitimi korumak adına yaptıkları çalışmaların yanı sıra Türkiye genelinde bugüne dek 103 binin üzerinde öğrenciye burs desteği sağladıklarını aktaran ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, “Bu vesileyle, Derneğimize burs desteğinde bulunmak isteyen duyarlı Eskişehirlilere de çağrı yapmak istiyoruz.  Başarılı, ancak maddi güçlük içindeki daha çok sayıda öğrenciye burs verebilmemiz için katkıda bulunmak isteyenlerin şubemize ulaşmalarını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. Ekonomik koşulların giderek kötüye gitmesi sonucunda Türkiye genelinde burs başvurularının her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Akmen, bu yıl 43 bin öğrencinin burs başvurusunda bulunduğunu aktardı. Öğrencilere burs vererek onların eğitim hayatlarına katkı sunmak isteyenler, ÇYDD Eskişehir Şubesi’nin 05330268160 numaralı hattını arayabilir. 

GENÇLERİN HAYALLERİNİN ÇALINMASINI KABUL ETMİYORUZ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş eğitim yoluyla, çağdaş topluma ulaşmak amacıyla 33 yıldan bu yana, 121 Şube, 30 çağdaş eğitim merkezinde binlerce üye ve gönüllünün desteğiyle etkinliklerini sürdürdüğünü hatırlatan ÇYDD Eskişehir Şube Balkanı Sevgi Akmen, “Eğitim odaklı çalışan bir STK olarak okulların açılmasıyla birlikte eğitim sistemimizin sorunlarına dikkat çekmek istiyoruz. Sorunlara sadece sosyoekonomik açıdan değil toplumsal ve siyasi yönden de bakmak gerektiğini ifade ediyoruz.” diye konuştu.  “Dindar ve kindar nesil yetiştirme” anlayışı nedeniyle laik ve bilimsel eğitim ekseninden uzaklaşıldığını ve ülkenin karanlık bir geleceğe sürüklendiğini belirten Akmen, “Gerici ve karma eğitim karşıtı uygulamalar, ülkemizin geleceğini tehdit ederken diğer yandan gençlerimizin umutlarını yitirmelerine neden olmaktadır.” dedi. Bu noktada devletin ‘kamucu eğitim politikaları’ üreterek gençlere çağdaş bir gelecek oluşturma konusundaki anayasal sorumluluğunu hatırlatmak istediklerini söyleyen Akmen, “Bizler, gençlerimizin geleceğinin, hayallerinin çalınmasını asla kabul etmiyoruz.” şeklinde konuştu.  

ESOGÜ Uçak Mühendisliği İle İş Birliği ESOGÜ Uçak Mühendisliği İle İş Birliği

HER EĞİTİMLİ KADININ CUMHURİYETE BORCU VAR

Diğer yandan, örgün eğitimden mezun olmanın tek başına yeterli olmayacağı düşüncesiyle farklı projeler geliştirdiklerini belirten Akmen, bunları şöyle açıkladı: “Gençlerimize ve çocuklarımıza sosyal, kişisel, düşünsel açıdan farklı yetkinlikleri kazandıracağımız çok sayıda projeler geliştiriyoruz. Bilimin Çakıl Taşları, Kodlamaca, Genç Denizyıldızı, Liseden Üniversiteye, Çağdaş Dil Merkezi, Köyde Şenlik Var, Denizyıldızı, Mentorluk gibi projeler ile öğrencilerimizin daha donanımlı bireyler olmaları için çaba harcıyoruz.”

Sorunun değil çözümün parçası olma yaklaşımıyla ‘eğitimde fırsat eşitliğini’ ve ‘toplumsal cinsiyet eşitliğini’ sağlamak için her ortamda seslerini duyurmaya, toplumsal farkındalık yaratmaya devam edeceklerini kaydeden Akmen, “Onursal Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan’ın “Her eğitimli kadının Cumhuriyete borcu var’ öğüdünü esas alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.