Ortaklığın giderilmesi ve izale-i şuyu davası, bir veya birden fazla paydaş tarafından diğer tüm paydaşlara karşı açılan ve bir taşınır veya taşınmaz maldaki ortaklığın sona erdirilmesini talep eden bir dava türüdür. Bu dava, eski adıyla izale-i şuyu davası olarak da bilinmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davasının açılabilmesi için:

Eskişehir bir Avrupa kenti Eskişehir bir Avrupa kenti
  • Birden fazla kişiye ait bir taşınır veya taşınmaz malın olması gerekir.
  • Paydaşlar arasında malın nasıl pay edileceğine dair bir anlaşma sağlanamaması gerekir.
  • Paydaşlardan birinin dava açma iradesini beyan etmesi gerekir.

Ortaklığın giderilmesi davasında iki farklı şekilde paydaşlar arasındaki malın paylaşımı gerçekleştirilebilir:

1. Aynen Taksim: Bu yöntemde, taşınır veya taşınmaz mal bölünebilir nitelikteyse, malın paydaşlar arasında eşit veya oranlarına göre bölünerek paylaşılması sağlanır.

2. Satış Suretiyle Giderilme: Bu yöntemde ise, taşınır veya taşınmaz malın bölünmesi mümkün değilse veya bölünmesi halinde değerinde önemli bir azalma olacaksa, malın icra yoluyla satılarak bedeli paydaşlar arasında paylaştırılır.

Ortaklığın giderilmesi davası, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Dava dilekçesinde, davacının ve davalıların kimlik bilgileri, malın cinsi ve durumu, paydaşların pay oranları ve davanın dayanağı gibi bilgiler yer almalıdır.

Ortaklığın giderilmesi davasında ispat yükü davacıdadır. Davacı, malın ortaklığını ve paydaşların pay oranlarını ispatlamak zorundadır.

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda mahkeme, malın aynen taksim edilebileceğine veya satış suretiyle giderileceğine karar verir. Mahkeme kararına itiraz halinde, karar istinaf mahkemesince incelenir.

Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili bazı önemli noktalar:

  • Ortaklığın giderilmesi davası, miras yoluyla edinilen mallarda sıklıkla açılmaktadır.
  • Ortaklığın giderilmesi davası, paydaşlar arasında anlaşmazlıklara yol açabilen bir dava türüdür. Bu nedenle, bu tür davalarda avukata danışılması faydalı olacaktır.
  • Ortaklığın giderilmesi davası harç ve masrafları davacı tarafından karşılanır.

Muris muvazaası ise miras bırakanın, diğer mirasçıları miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaların, gerçeğe aykırı şekilde satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesidir.

Muris muvazaası ile ortaklığın giderilmesi davası arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Her iki davada da miras bırakanın yaptığı işlemin iptali ve mirasın yeniden paylaştırılması söz konusudur.

Ancak, iki dava arasında bazı önemli farklılıklar da bulunmaktadır. Muris muvazaası davasında, miras bırakanın yaptığı işlemin muvazaalı olduğunu ispatlamak gerekirken, ortaklığın giderilmesi davasında ise malın ortaklığını ve paydaşların pay oranlarını ispatlamak gerekir.

Sonuç olarak, ortaklığın giderilmesi davası, birden fazla kişiye ait bir taşınır veya taşınmaz maldaki ortaklığın sona erdirilmesini sağlayan bir dava türüdür. Bu dava, miras yoluyla edinilen mallarda sıklıkla açılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili yasal haklarınız hakkında bilgi edinmek için Av. Abdullah Bilici'ye danışabilirsiniz.

Abdullah Bilici Avukatlık Bürosu, gayrimenkul hukuku, vergi hukuku, ticaret hukuku, miras hukuku ve ceza hukuku alanlarında uzmanlaşmış bir avukatlık bürosudur.

Editör: Mustafa YILDIRIM