Pnömatik  silindirler  modern endüstriyel otomasyon uygulamalarında bir  çok  farklı amaca yönelik  olarak kullanılmaktadır. Kontrol sistemlerindeki gelişmelere paralel olarak kullanılan tahrik elemanları da bu ilerlemeye ayak uydurmuş ve manyetik algılama, yataklama, yastıklama gibi bazı temel özellikleri içeren versiyonları geliştirilmiştir.

Kimler Montessori Eğitmeni Olabilir? Kimler Montessori Eğitmeni Olabilir?

Pnömatik silindirler otomasyon ve kontrol sistemlerinde sık sık tercih edilen ve kullanılan bir üründür. Pnömatik silindirlerin ölçüsü gereksinim duyulan kuvvete ve bu kuvvete ulaşabilmek için gereken basıncın değerine göre değişmekte ve buna göre hesaplanmaktadır.

Pnömatik silindirler doğrusal ve açısal hareketlerin elde edilmesinde kullanılır. Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren pnömatik silindirlerin standart ve standart olmayan özellikte çok çeşitli türleri vardır.

Pnömatik silindirlerin birçok işlevi bulunmaktadır. Başlıca görevleri arasında indirme ya da kaldırma, ittirme-çekme, sıkma, zımbalama; delme, diş çekme, perçin çakma ya da durdurma gibi işlevler vardır.

Pnömatik silindirler endüstriyel işlevlerini yerine getirirken büyük oranda yüke maruz kalmaktadır. İşlevine göre tasarlanan pnömatik silindirlerde ideal yastıklama piston hızı, yük ve basınç büyüklükleri arasındaki doğru kombinasyon ile elde edilebilir. İdeal yastıklama ayarı sağlandığında toplam çevrim süresinde %30-%50 oranlarında iyileşme elde edilebilir. Yastıklama süresinin kısalmasına karşın daha etkili frenleme yapılması mümkündür. Pnömatik silindirin yastıklaması sayesinde silindirin hareketi kısıtlanabilmektedir. Bu nedenle yastıklama ayarı pnömatik silindirin frenlemesinde etkililiği arttıran önemli bir unsurdur.