Tekin şöyle konuştu; “YENİ SENDİKA olarak sendikalara %2 kota konusunda kanunlaştırılması düşünülen uygulama çok yanlış. Yüzde  kotası sendikal hak ve özgürlükleri resmen kısıtlamaktadır. 

Uygulamaya cevap veremeyen kanun olamaz! 2022 Temmuz ayındaki sayıların baz alınması yanlıştır!   2022 Temmuz'da %2'yi aşmayan ama şimdi aşan sendikalara ne olacağı belirsizdir! 

Siyasi irade, bu tasarıyı alkışlayanlar tarafından yanıltılmaktadır.  

Hepimiz biliyoruz ki bu uygulamanın bu haliyle hayata geçmesi halinde Türkiye'de sendikal hak ve özgürlükler ciddi şekilde yara alacaktır. 

    Yapılan düzenlemeyle Danıştay’ın yürütmesinin durdurulması kararının hükümsüz hale gelmesi hedefleniyor/geleceği sanılıyor fakat gözden kaçırılan bir husus  var. Toplu sözleşme hükmü kanundan önce uygulanır ve yürürlükteki bir toplu sözleşme hükmü, kanunla bertaraf edilemez. Diğer taraftan, Danıştay kararı gereği %1 barajının uygulanması mümkün olmadığından ve toplu sözleşme 31 Aralık 2023 tarihine kadar yürürlükte olduğundan sendika üyesi kamu görevlileri hiçbir ayrım olmadan 31 Aralık 2023 tarihine kadar aynı oranda ve tutarda toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanacaklardır. Bu yönüyle bu hüküm ancak 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulanma imkanına sahip olabilir. 

   YENİ SENDİKA Genel Başkanımız   Metin Memiş TBMM Milletvekillerini bilgilendirerek  ve Meclis Grup Başkanlarıyla görüşmeler yaparak bu tasarının yanlış olduğunu bir an önce geri çekilmesi yönünde  yetkililere “sendikalara getirilmesi düşünülen %2 kotası değerlendirme raporu’ nu  sunmuştur

Asıl acı olan ise iki büyük konfederasyonun Memur Sen ve Kamu Sen'in bu öneriyi desteklemesidir. Hepimiz biliyoruz ki bu uygulamanın bu haliyle hayata geçmesi halinde Türkiye'de sendikal hak ve özgürlükler ciddi şekilde yara alacaktır.Ümit ediyoruz ki bu yanlıştan dönülür, bu yanlış tasarı meclisten geçmez.” 

Editör: Mustafa YILDIRIM