Demir Hurda Satışı Yapacağınız Hurdacı Arıyorsanız; CeysanGeriKazanim.com Yüksek Hurda Fiyatı İle İstanbul Genelinde Hur Demir Hurda Satışı Yapacağınız Hurdacı Arıyorsanız; CeysanGeriKazanim.com Yüksek Hurda Fiyatı İle İstanbul Genelinde Hur

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabı olarak nitelendirilen kişilerin sundukları mesleki hizmetlerin karşılığında aldığı tahsilatlar için düzenlediği değerli evraklara verilen addır. Freelancer olarak da adlandırılan serbest meslek çalışanları gerekli makbuzları elektronik ortamlardan düzenleyebilirler. Bu belgeler Elektronik Serbest Meslek Makbuzu kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olarak e-SMM şeklinde ifade edilmektedir.

Kimlere Serbest Meslek Erbabı Denilir?

Serbest meslek makbuzu yalnızca bu niteliği taşıyan bireylerin düzenleyebildiği bir belge türüdür. Gelir Vergisi Kanununa göre 66. Maddenin birin fıkrasında ‘Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.’ şeklinde bu niteliği taşıyan kişilere dair hukuki bir tanımlama yapılarak konuya açıklık getirilmiştir.

Buradan anlaşıldığı üzere kendi hesabına ve ismine mesleki faaliyet gösteren diş hekimi, avukat, doktor, veteriner hekim, mühendis, mimar, müşavir, yeminli mali müşavir, serbest öğretmen, sanatçı, senarist, yönetmen, tercüman, yazar gibi birçok farklı alandaki kişiler ‘serbest meslek erbabı’ olarak nitelendirilirler.

Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

Serbest meslek makbuzu düzenleme aşamaları şu şekilde ilerlemektedir;

●       Vergi Dairesinden ilk olarak serbest meslek mükellefiyetinin açtırılması gerekmektedir.

●       Ardından bir matbaa ile anlaşılmalı ve serbest meslek makbuzu bastırılmalıdır.

●       Her hizmet sonrası oluşturulmuş makbuz doldurulup müşteriye verilir.

Bu makbuzun direkt olarak malın teslimi veya hizmetin yapılışından sonra hemen düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı gün düzenlemenin nedeni kazancın tahsil esası ilkesi ile ilişkilendirilmiştir.

İki nüsha şeklinde düzenlenmesi gereken belgenin bir nüshası müşteride bir nüshası serbest meslek erbabının kendisinde kalır.

Serbest Meslek Makbuzu Kesildikten Sonra Nasıl İptal Edilir?

Hem serbest meslek makbuzunun hem de e-SMM’nin iptalini yapmak mümkündür.

Makbuz muhasebeci tarafından beyan esasına dayalı olduğundan erbabın birlikte çalıştığı muhasebecinin beyanı olmadığında makbuz kesilmemiş sayılmaktadır. Sistem içinden iptal edilen SMM veya e-SMM makbuzu bu yolla kesilmemiş sayılır.

Eğer bir özel entegratör ile çalışıyorsanız ve e-SMM iptal edecekseniz, iptal edilen tarih üzerinden durum özel entegratör aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına raporlanacaktır.

Detaylı Bilgi İçin : https://www.uyumsoft.com/e-serbest-meslek-makbuzu

Editör: Mustafa YILDIRIM