Tablo karamsar

Memleket Sevdalıları kahvaltıda konuştu Memleket Sevdalıları kahvaltıda konuştu

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çalışan emekçileri ve tüm halkı doğrudan ilgilendiren 2024 yılı bütçesinin sosyal hizmet emekçileri ve sendikalar dahil edilmeden hazırlandığını ifade eden Yıldırım, “Derin yoksulluk canavarının pençesinde yaşam mücadelesi veren halk; bütçeden payını alamamaktadır. Maalesef tablo karamsardır ve bu tablonun mimarlarının 2024 yılı bütçe teklifinde sergilediği özensizlik ve sorumsuzluk ortadadır. İktidar, Sosyal Yardım politikalarına bütçenin yüzde 61 ‘ini ayırmıştır. Bu durum sosyal yardımı hak olmaktan çıkardığının, yardım/lütuf ve bağımlılık ile oy ilişkisi bağlamına yerleştirdiğinin bir göstergesi; derinleşen yoksulluğun kanıtı ve yoksulluğun daha da derinleşeceğinin itirafıdır. Yardım esaslı değil hak temelli sosyal hizmetlerin sunulması gerçeğinden uzaklaşmaya devam etmiştir.” dedi. 

Yoksulluğu önleyici tedbirler alınmalı

Genel taleplerine değinen Yıldızım, taleplerini şu şekilde sıraladı; “Sosyal Hizmet alanlarındaki politikalar, sorunları çözmeye odaklı, iktidarın siyasi çıkarlarından arındırılmış ve kapsamlı olmalıdır. Bu alanda yapılacak planlamalarda ekonomik tasarruf ya da kesinti düşünülmemeli, ihtiyaca göre bütçe ayrılmalıdır. Sosyal yardımlarda bir bağımlılık ilişkisi yaratma, rant ve siyasi çıkar hedefi kaldırılmalıdır. Yardım alan vatandaşlara şantaj tehdit gibi söylem ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Bütçe; salgın, deprem, sel gibi olağanüstü dönemler göz önüne alınarak hesaplanmalı; ekonomik krizleri, yoksulluğu önleyici tedbirler alınmalıdır. Ülkemizde büyük bir sorun haline gelen uyuşturucu vb. madde kullanımının artması özellikle bunların küçük yaştaki çocuklara kadar inmiş olmasına yönelik gerekli tüm tedbirler alınmalı ve buna dair önleyici politikalar geliştirilmelidir. Kadına ve çocuğa yönelik şiddete ilişkin önlemlerin alınması için yeterli bütçe ayrılmalıdır. MEB ile eğitim kademelerinin tamamında, tüm çocuklara bir öğün sağlıklı yemek sağlanması için bütçe ayırmalı, bu konuya dair çalışmalar başlatmalıdır. Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bütçe görüşmelerinde sivil toplum örgütlerine, işkolunda örgütlü ve söz konusu alanda çalışan emekçilerin iradi temsilcisi olan sendikalara yer verilmelidir.”

Editör: Mustafa YILDIRIM