Akar, “Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü kanunların kendisine verdiği yetkiyi aşamaz

Sivrihisar ilçesinde görev yapan üyemiz K.A kendisi hakkında verilen disiplin cezasına il disiplin kurulunda görüşülmek üzere itiraz etti.

Atayurt'ta World Scholar's Cup rüzgarı Atayurt'ta World Scholar's Cup rüzgarı

Bu itiraz il milli eğitim disiplin kurulu tarafından üyemizin haklı bulunması gerekçesiyle oy birliği ile kabul edildi.

Cezanın disiplin amiri tarafından tekrardan değerlendirilmesi için il disiplin kurulu kararı ilçeye bildirildi.

Ancak il disiplin kurulunun oy birliği ile verdiği karar ilçe müdürü tarafından yok sayılarak disiplin cezasının aynen uygulayacağı yazısı üyemize tebliğ edildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135. Maddesi il disiplin kurulu tarafından kabul edilen itirazı, disiplin amirine cezayı ya bir alta indirme ya da tamamen kaldırma yetkisini verir.

İlçe milli eğitim müdürü ben böyle uygun gördüm "ceza aynen uygulanacak" deme yetkisine sahip değildir.

İlçe Milli Eğitim Müdürünün bu kararı mevzuata ve hukuka aykırı davranmaktır. Kendisinin bu davranışı görevin kötüye kullanılmasına kadar gider. İl disiplin kurulunu ve oranın kararını yok saymaktır.

Üstelik bu durum ilk değil daha öncede bunun örnekleri mevcut. Bu konuda hukuki olarak üyemizin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim.”

Editör: Mustafa YILDIRIM