Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçisi Sendikası (Tüm-Bel-Sen) Eskişehir Şubesi Şerif Özçimen tarafından yapılan açıklamada; belediyede sözleşmeli personel olarak istihdam edilen çalışanların, belediye kadrosuna geçirilmesi gerektiği ifade edildi. 

Aksoy, Kışlalı, Mumcu devrim şehitleri unutulmadı… Aksoy, Kışlalı, Mumcu devrim şehitleri unutulmadı…28 Kasım tarihindeki kabine toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapıldığını, bununla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesinin gündeme geldiğini aktaran Özçimen, bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlandığını söyledi. 
EŞİTLİK İLKESİ BAKAIMINDAN SORUNLU
Buna karşın; sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanların kadroya geçiş kapsamı dışında kaldığına dikkat çeken Özçimen, bunun adaletsizlik doğurduğunu söyledi. Sözleşmeli personel statüsünün mevzuattaki karmaşa giderilerek devam ettirileceğini ifade eden Özçimen, “Daha açık ifade ile çok sayıda mevzuat kapsamında görev yapan çok farklı statülerdeki sözleşmeli personellerin statüleri sadeleştirilecektir. Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi ise Anayasa’nın eşitlik ilkesi açıdan sorun çıkarabilir.” ifadelerini kullandı.  
BELEDİYEDEKİ SANATÇILAR DA DAHİL EDİLMELİ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşmeli olarak çalışan sanatçı, sahne ve sanat uygulatıcıları başta olmak üzere mahalli idarelerdeki tüm sözleşmeli memurların yapılacak olan düzenlemenin içerisinde olması gerektiğini belirten Özçimen, “Bu bağlamda sendika olarak bütün unsurlarımızla, gerek idari, gerekse hukuksal anlamda sanatçı, sahne ve sanat uygulatıcı emekçilerimizin mücadelelerinde yanlarında ve destekçileri olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” şeklinde konuştu. 
KANUNLAR ÇOK DAĞINIK
Düzenlemenin ardından dikkat edilmesi gereken birkaç hususa değinen Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Özçimen, şunları söyledi: “Bizim devlet memurları kanunumuz ve bu devlet memurları kanununa bağlı olan personel kanunlarımız çok dağınık. Özellikle devlet memurları kapsamındaki mevzuatın çok dağınık olması, bu durumun çalışanlar arasında iş barışını bozucu nitelikte olduğu, herkesin eşit ücret ve anayasanın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesi uyarınca eşit statüde olması gerektiği noktasında Danıştay’ın ve iş mahkemelerinin geçmiş yıllardaki kararları var. Bu noktadaki düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıktıkça görülecek, ancak yasa koruyucularının bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Tüm devlet memurlarının ve tüm sözleşmeli statüsündeki personelin, mümkün mertebe aynı statüye getirilmesi noktasında çalışma yapılması gerekmektedir.”